สมาชิก M Card รับสิทธิ์ซื้อประกันภัยรถยนต์ พร้อมรับ ฟรี! The Mall Gift Voucher

 • รับสิทธิ์ซื้อประกันภัยรถยนต์
  - เบี้ยรวม 6,000 บาทขึ้นไป ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
  - เบี้ยรวม 3,000 บาทขึ้นไป ผ่อน 0% นาน 3 เดือน
   
 • พร้อมรับ ฟรี! The Mall Gift Voucher สูงสุด 1,000 บาท

(เมื่อซื้อผ่านเว็บไซต์ www.muangthaiinsurance.com/landing/mcard)

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  1. สมาชิก M Card รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 60
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจ
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  5. ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    
      Email : mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com