สมาชิก M Card รับสิทธิพิเศษที่สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน

 • รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
  ภายในร้านอาหารที่สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน
   
 • รับส่วนลด Admission Ticket จากราคาปกติ
  และรับสิทธิ์คูปองชิงโชค Summer Campaign ทันที 2 ใบ

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  1. แสดงบัตร M Card ทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 60
  2. สามารถใช้บริการได้ที่ Vana Nava Hua Hin
  3. จำกัด 1 บัตร / 1 สิทธิ์
  4. เงื่อนไขส่วนลดค่าบัตร Admission Ticket เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  5. โปรโมชั่นส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม สามารถใช้ได้เฉพาะร้านอาหารภายในสวนน้ำเท่านั้น ยกเว้นซุ้มอาหาร
  6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  8. ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย