สมาชิก M Card รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ 16 รายการ ในราคา 2,690 บาท

 • รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ 16 รายการ ในราคา 2,690 บาท
  (ราคาปกติ 6,475 บาท) CODE : S2CHU170141

 

แพ็คเกจตรวจสุขภาพสำหรับลูกค้า M Card

No

รายการตรวจ

Description

Male/
Female

1

ตรวจสุขภาพโดย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Physical
Examination 

*

2

วัดความดันโลหิต ชีพจร
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

Vital sign 

*

3

ตรวจเอกซเรย์ปอด

Chest X ray 

*

4

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

Electro
Cardiography (EKG)

*

5

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Glucose (Sugar, FBS)

*

6

ตรวจการทำงานของไต

BUN

*

7

ตรวจการทำงานของไต

Creatinine

*

8

ตรวจระดับไขมัน
คอเลสเตอรอลในเลือด

Cholesterol

*

9

ตรวจระดับไขมัน
ไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด 

Triglyceride

*

10

ตรวจระดับไขมันในเลือด 

HDL-Cholesterol

*

11

ตรวจระดับไขมัน
(ไม่ดี)ในเลือด

LDL – Cholesterol
(Direct)

*

12

ตรวจการทำงานของตับ

SGOT

*

13

ตรวจการทำงานของตับ 

SGPT

*

14

ตรวจการทำงานของตับ

Alk Phosphatase

*

15

ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ 

Urine Examination (UA)

*

16

ตรวจความสมบูรณ์
เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด

CBC

*


เงื่อนไข

1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
2. รับสมุดผลตรวจสุขภาพ 1 ชุด
3. รับอาหารว่าง 1 ชุด
4. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปเท่านั้น
5. สามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 7
    อาคาร B เวลา 07.00 -16.00 น. เท่านั้น

คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
2. กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
    ที่ Phyathai Call Center 1772

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  1. แสดงบัตร Mcard ทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. - 31 ก.ค. 60
  2. สามารถใช้บริการได้ที่  โรงพยาบาลพญาไท 2 
      เลขที่ 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
  3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1772
  3. ไม่สามารถแลกเปลี่ยน เป็นเงินสดหรือทอนได้ และไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นอื่นๆได้
  4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   
  5. ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย