สมาชิก M Card รับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท พร้อมรับบัตรกำนัลสูงสุด 3,000 บาท

> สิทธิพิเศษเมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ <

 • เบี้ยประกันรถยนต์ 50,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5,000 บาท
  รับบัตรกำนัล มูลค่า 3,000 บาท
   
 • เบี้ยประกันรถยนต์ 40,000 บาท รับส่วนลด 4,000 บาท
  รับบัตรกำนัล มูลค่า 2,500 บาท
   
 • เบี้ยประกันรถยนต์ 30,000 บาท รับส่วนลด 3,000 บาท
  รับบัตรกำนัล มูลค่า 1,500 บาท
   
 • เบี้ยประกันรถยนต์ 20,000 บาท รับส่วนลด 2,000 บาท
  รับบัตรกำนัล มูลค่า 1,000 บาท
   
 • เบี้ยประกันรถยนต์ 10,000 บาท รับส่วนลด 1,000 บาท
  ​รับบัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท
   
 • เบี้ยประกันรถยนต์ 8,000 บาท รับส่วนลด 800 บาท
  รับบัตรกำนัล มูลค่า 300 บาท

( เมื่อซื้อผ่านเว็บไซต์ คลิก )

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  1. แสดงบัตร M Card ทุกครั้งกับพนักงานขาย ผ่านทาง Online media
      เพี่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 60
  2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Call Center 02-106-5800
  3. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวไม่สามารถร่วมรายการกับการส่งเสริม
      การขายอื่นๆทั้งสิ้น
  4. ลูกค้าต้องชำระค่าดอกเบี้ยประกันเต็มจำนวนเท่านั้น
  5. บัตรกำนัลหรือของสมนาคุณของรายการส่งเสริมการขายต่างๆ
      ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
  6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืนบัตรกำนัล ยกเลิกบัตรกำนัล
      ชดเชยความเสียหาย กรณีที่บัตรชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลง
      ที่เกิดขึ้นกับบัตร รวมทั้งกรณีสูญหาย
  7. ในกรณีลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์หรือยกเลิกการจอง
      บริษัทฯจะหักค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ได้ชำระแทนลูกค้าไปแล้วตามจริง
      เช่น ค่าธรรมเนียมการชำระ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการโอน,
      ค่าดำเนินการ, และของสมนาคุณต่างๆเป็นต้น
  8. ในกรณีที่ทางบริษัทฯยังได้รับค่าเบี้ยประกันไม่ครบถ้วนก่อนวันคุ้มครอง
      ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้คุ้มครองไม่ว่ากรณีใดๆ และจะดำเนินการ
      คืนเงินให้ตามระเบียบของบริษัทฯ
  9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจองโปรโมชั่นและของแถมไม่ว่ากรณีใดๆ
  10. บริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า