สิทธิประโยชน์ของสมาชิกบัตรเมืองไทย Smile Club

ในการซื้อสินค้าในแผนก Gourmet Market และ Home Fresh Mart ทุกสาขา รวมสาขา Stand alone

วันที่ 1 มกราคม  – 30 มิถุนายน 2560
ที่ แผนก Gourmet Market และ Home Fresh Mart เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์,  พารากอน, Terminal 21, The Promenade และ The Crystal SB ราชพฤกษ์ (ยกเว้นสาขาบลูพอร์ต หัวหิน)

 • ซื้อสินค้าในราคา M Price
  สมาชิกผู้ถือบัตรเมืองไทย Smile Club รับสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคา M Price (ปกติราคา M Price จะสามารถใช้ได้เฉพาะสมาชิก M Card เท่านั้น) ที่แผนก Gourmet Market และ Home Fresh Mart โดยไม่ต้องใช้บัตร M Card แต่ต้องแสดงบัตรเมืองไทย Smile Club ก่อนการชำระเงิน
   
 • ใช้คะแนนสะสม 20 Smile Point แลกรับบัตรกำนัล มูลค่า 100 บาท 
  สมาชิกผู้ถือบัตรเมืองไทย Smile Club สามารถใช้คะแนนสะสม 20 Smile Point เพื่อแลกรับบัตรกำนัล มูลค่า 100 บาท โดยสมาชิกผู้ถือบัตรเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนได้ที่เครื่อง EDC ตามจุดที่กำหนดในแผนก Gourmet Market และ Home Fresh Mart


  หมายเหตุ :
  - จำกัดการแลกคะแนนสะสม Smile Point 5,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
  - การแลกคะแนนสะสม จะต้องเป็นบัตรแบบใหม่ที่มีแถบแม่เหล็ก และได้ลงทะเบียนเปิดบัตรพร้อมตั้งรหัสบัตรเรียบร้อยแล้ว
  - คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิก หรือคืนได้
  - บัตรกำนัลใช้ได้ที่แผนก Gourmet Market และ Home Fresh Mart เท่านั้น
   

 • ซื้อสินค้าครบ 500 บาท ขึ้นไป / 1 ใบเสร็จ รับคะแนน M Point เพิ่ม 100 คะแนน พิเศษ! วันศุกร์ รับเพิ่มเป็น 200 คะแนน
  สมาชิกผู้ถือบัตรเมืองไทย Smile Club สามารถรับคะแนน M Point เพิ่ม 100 คะแนน เพียงซื้อสินค้าภายในแผนก  Gourmet Market และ Home Fresh Mart ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป / 1 ใบเสร็จ พิเศษเฉพาะวันศุกร์ รับเพิ่มเป็น 200 คะแนน โดยการแสดงใบเสร็จในการซื้อสินค้า พร้อมบัตรสมาชิกเมืองไทย Smile Club และบัตร M Card ที่จุด inspector ที่แผนก Gourmet Market และ Home Fresh Mart เพื่อรับคะแนนสะสม M Point

  หมายเหตุ :

  1. บัตรเมืองไทย Smile Club และบัตร M Card ที่รับคะแนนสะสม ต้องมีชื่อ-สกุล ถูกต้องตรงกันเท่านั้น
  2. แสดงใบเสร็จในการซื้อสินค้า พร้อมบัตรสมาชิกเมืองไทย Smile Club และบัตรสมาชิก M Card ในการรับคะแนน (หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก M Card สามารถสมัครฟรี เพื่อรับสิทธิ์ตามเงื่อนไข )
  3. จำกัดรวม 6,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
      - รับเพิ่ม 100 คะแนน จำกัด 4,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
      - วันศุกร์รับเพิ่ม 200 คะแนน จำกัด 2,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
  4. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่แสดงใบเสร็จภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
  5. คะแนนที่ได้รับจะประมวลผลในวันรุ่งขึ้น
  6. คะแนน M Point ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

จุดแลกคะแนนสะสม Smile Point และจุดรับคะแนนสะสม M Point เพิ่ม 

สาขา

จุดแลกคะแนนสะสม Smile Point 
และรับคะแนนสะสม M Point เพิ่ม

เดอะมอลล์ รามคำแหง 2 จุด Inspector บริเวณหน้า Home Fresh Mart ชั้น 1
เดอะมอลล์ รามคำแหง 3 จุด Inspector บริเวณแผนก Home Fresh Mart ชั้น 1
เดอะมอลล์ ท่าพระ จุด Inspector บริเวณแผนก Home Fresh Mart /
Gourmet Market ชั้น B
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จุด Inspector บริเวณแผนก Home Fresh Mart /
Gourmet Market ชั้น G
เดอะมอลล์ บางแค จุด Inspector บริเวณแผนก Home Fresh Mart /
Gourmet Market ชั้น G
เดอะมอลล์ บางกะปิ จุด Inspector บริเวณแผนก Home Fresh Mart /
Gourmet Market ชั้น G
เดอะมอลล์ นครราชสีมา จุด Inspector บริเวณแผนก Home Fresh Mart ชั้น 1
เอ็มโพเรียม จุด Inspector บริเวณแผนก Gourmet Market ชั้น 5
เอ็มควอเทียร์  จุด Inspector บริเวณแผนก Gourmet Market ชั้น G
อาคาร C
พารากอน จุด Inspector บริเวณแผนก Gourmet Market ชั้น G
(ด้านหน้า)
TERMINAL 21 จุด Inspector บริเวณแผนก Gourmet Market 
THE PROMENADE จุด Inspector บริเวณแผนก Gourmet Market 
THE CRYSTAL
SB ราชพฤกษ์
จุด Inspector บริเวณแผนก Gourmet Market