สมัครบัตร แล้วช้อป ได้แต้ม ได้ชิลล์

สมัครได้ที่ แคชเชียร์ ทุกจุด และเคาน์เตอร์ M Card บลูพอร์ต หัวหิน

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2560

 • สมัคร M Card รับฟรี คูปอง ซื้อ 1 แถม 1 เครื่องดื่มทุกประเภท
  จากร้าน Hollys Coffee เมื่อสมัครพร้อมช้อป หรือแสดงใบเสร็จ
  ที่ซื้อสินค้าภายในห้างฯ หรือศูนย์โดยไม่จำกัดยอดซื้อ

เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการสมัครสมาชิก M Card / Expatriate M Card ใหม่
  ที่แสดงใบเสร็จในการซื้อสินค้าภายในห้างฯ หรือศูนย์ฯ ในการสมัครเท่านั้น (ไม่จำกัดยอดซื้อ)
 • สมัครสมาชิก M Card รับคูปองซื้อ 1 ฟรี 1 เครื่องดื่มทุกประเภท จากร้าน Hollys Coffee ได้ที่แคชเชียร์ทุกจุด และเคาน์เตอร์ M Card บลูพอร์ต หัวหิน
 • เครื่องดื่มที่แถมต้องมีมูลค่าเท่ากัน หรือต่ำกว่า
 • จำกัด 5,000 ท่านแรก, สมาชิก 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในคูปอง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์  M Card