M Card รับสิทธิพิเศษทันที

เมื่อพบสัญลักษณ์ *781* ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนฟรี ผ่านช่องทาง SMS (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
พิมพ์ หมายเลข M Card 16 หลัก เว้นวรรค หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
(สำหรับสมาชิก Expatriate M Card ใส่หมายเลขหนังสือเดินทาง)

ตัวอย่าง 710510900004xxxx 1103700373xxx แล้วส่ง SMS มาที่

AIS                             ส่งมาที่                   4514442
dtac                           ส่งมาที่                   4764442
Truemove H             ส่งมาที่                   4000406

ขั้นตอนที่ 2 แลกคะแนนหรือรับสิทธิพิเศษ
กดรหัสรับคะแนน หรือรับสิทธิพิเศษมากมาย ณ ร้านค้า ร้านอาหาร
และสถานบริการชั้นนำที่ร่วมรายการ

ตรวจสอบข้อมูลร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่
www.mcardmall.com และ www.facebook.com/mcardforall