รับส่วนลด 200 บาท ค่าบัตรเด็ก HarborLand

เด็กสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Card Junior Club

ระหว่างวันที่ 12 ก.พ. 67 – 31 มี.ค. 67
แลกคะแนนสะสม 200 M Point 
รับส่วนลด 200 บาท
ค่าบัตรเด็ก (ปกติราคา 480 บาท) 
ที่ เมกา ฮาร์เบอร์แลนด์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ชั้น 3
 • จำกัด 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / เดือน
 • จำกัด 300 สิทธิ์ / เดือน
 • จำกัดรวม 600 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก M Card Junior Club เท่านั้น
 • กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน เพื่อรับสิทธิ์ต่อพนักงานขาย และแจ้งสิทธิ์ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • E-Voucher (Redeem Code) ส่วนลด 200 บาท ต่อ 1 สิทธิ์ ใช้ได้เมื่อสมาชิก M Card กด Join M Card Junior Club ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน โดยแลก 200 M Point เพื่อแลกรับส่วนลดสำหรับบัตรเด็กโซนฮาร์เบอร์แลนด์ (สำหรับเด็ก 1 คน) ตามเงื่อนไขรอบระยะเวลาของโซนฮาร์เบอร์แลนด์ สาขาที่ร่วมรายการ
 • จำกัด 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / เดือน
 • จำกัด 300 สิทธิ์ / เดือน, จำกัดรวม 600 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
 • แลกรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 12 ก.พ. 67 - 31 มี.ค. 67
 • E-Voucher (Redeem Code) สามารถใช้ได้กับฮาร์เบอร์แลนด์สาขา เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ชั้น 3 เท่านั้น
 • รหัสรับสิทธิ์หมดอายุภายในวันที่ 31 มี.ค. 67
 • ซื้อตั๋วเข้าใช้บริการ และชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ www.ticket.harborland.co.th ผ่านทาง Line : @HarborLand เท่านั้น
 • สำหรับ HarborLand สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ
  - บัตรเด็กที่สูง 65-80 ซม. ราคา 180 บาท
  - บัตรเด็กที่สูงตั้งแต่ 81-100 ซม.ขึ้นไป ราคา 480 บาท
 • ไม่สามารถใช้ภาพบันทึกหน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ได้
 • E-Voucher (Redeem Code) ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำสิทธิ์มาใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ทุกกรณี
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามข้อกำหนด ณ ปัจจุบันในวันที่มีการใช้สิทธิ์เท่านั้น
 • กรณีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สามารถใช้สิทธิ์เข้าฟรีร่วมกับโปรโมชั่นนี้ได้(ผู้สูงอายุต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงทุกครั้ง) (ไม่เกิน 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ)
 • โปรโมชั่นนี้ ไม่รวมถุงเท้ากันลื่น (ลูกค้าสามารถซื้อ หรือแลก 400 M Point รับถุงเท้ากันลื่นได้ที่จุดบริการของฮาร์เบอร์แลนด์)
 • E-Voucher (Redeem Code) ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
 • E-Voucher (Redeem Code) นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทอนได้
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย