1 M Point แลกรับส่วนลดมูลค่า 250 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Card Junior Club
ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67

พิเศษ! สมาชิก M Card Junior Club ใช้คะแนนเพียง 1 M Point แลกรับส่วนลดมูลค่า 250 บาท 
สำหรับค่าบัตรเด็ก HarborLand (ราคาปกติ 48บาท)

-  จำกัด ท่าน / 2 สิทธิ์ / ตลอดรายการ 
-  จำกัด 50 สิทธิ์ / เดือน
-  จำกัดสิทธิ์รวม 330 สิทธิ์ 

เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก M Card Junior Club เท่านั้น
 • กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน เพื่อรับสิทธิ์ต่อพนักงานขาย และแจ้งสิทธิ์ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก M Card Junior Club ที่กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน
 • สมาชิก M Card Junior Club สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ HarborLand สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่
  - เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ชั้น 3
 • รายละเอียดค่าบัตรเด็กที่สูงตั้งแต่ 81-100 ซม. ขึ้นไป
  - สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ : ราคาบัตรมูลค่า 480 บาท
 • จำกัด 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / ตลอดรายการ 
 • จำกัดสิทธิ์รวม 330 สิทธิ์ 
 • รหัสรับสิทธิ์สามารถใช้ได้ถึงวันที่่ 31 ธ.ค. 67
 • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด
 • E-Voucher (Redeem Code) ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
 • E-Voucher (Redeem Code) นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทอนได้
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย