แลก 1 MPoint รับสิทธิ์ฝากรถเข็นบริเวณงาน Jungle Walk ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

พิเศษ! สมาชิก Card Junior Club

รับบริการฝากรถเข็น เพียงแลกคะแนน 1 Point 

 • รับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 19 ก.ค.67 - 29  ก.ค.67
 • ที่ MCC HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก M Card Junior Club เท่านั้น
 • ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • Code มีอายุ 60 นาที หลังจากกดรับสิทธิ์
 • วิธีการฝากรถเข็น ตามรายละเอียดดังนี้
 • สแกน QR เพื่อกดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน
 • กรอกแบบฟอร์ม แจ้งชื่อ และเบอร์ติดต่อ ผู้ฝาก
 • รับใบรับฝากจากเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงเมื่อมาติดต่อรับรถเข็นคืน 
 • สามารถกดรับสิทธิ์บริการฝากรถเข็นได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น. ตลอดระยะเวลารายการ
 • จุดรับฝากรถเข็นเปิดบริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 19.00 น. (กดรับสิทธิ์เพื่อรับบริการฝากรถเข็นถึงเวลา 18.00 น.)
 • จุดรับฝากเฉพาะรถเข็นเด็กเท่านั้น ไม่รับฝากสิ่งของ หรือของมีค่าอื่นๆ 
 • กรณีที่ลูกค้าวางของไว้ภายในรถเข็น และเกิดการสูญหาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบสิ่งของ และมูลค่าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทถือให้คำตัดสินของห้างฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด