ผ้านวม LOTUS COTTON IMPRESSION PRINT

Rewards: ผ้านวม LOTUS COTTON IMPRESSION PRINT Value 4,118 Baht 

When redeem 7,920 MPoint

ผ้านวมเย็บติด ขนาด 90x100 นิ้ว ลาย LI-056

Term&Conditions

- Click to redeem via M Card mobile application.
- Limit 1 Priviledge / M Card / Period 
- Item will be delivered to given address within 7 days after redeemed.
- It cannot be exchanged for cash or any change,
  except out-of-stock or model changing.
- Item 's warranty by supplier.
- For more information, please contact Line: @MCardShop
The company reserves the right to changes conditions without prior notice.
- View to transaction and delivery status at MCoupon History.

Redeem via M Card mobile application.

Simply download M Card at App Store or Google Play; Login by using Citizen ID (or Passport number) and Mobile number (or Email) given during apply the card; Click redeem in M Coupon and present the Code within specified period to Cashier.