แลกคะแนน

SCB M VISA รับส่วนลด 500 บาท เพียงแลก 2,000 M Point เมื่อซื้อบัตรชมการแสดงที่ Thaiticketmajor

Fri 26 Apr 19 - Tue 31 Dec 19 Remaining: 133
103

Detail

M Card ร่วมกับ Thaiticketmajor มอบสิทธิพิเศษ เพียงแลก 2,000 M Point รับส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อบัตรชมการแสดง คอนเสิร์ต หรือกีฬาตั้งแต่ 1,000 บาท/เซลล์สลิปขึ้นไป (ยอดก่อนหักส่วนลด) ชำระผ่านบัตรเครดิต เดบิต และบัตรเติมเงิน SCB M VISA เท่านั้น

* แลกรับโค้ดส่วนลดผ่านทาง M Card Application และนำโค้ดส่วนลด ที่ได้จาก M Card Application กรอกในเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com เพื่อรับส่วนลด หรือ แสดงโค้ดแก่พนักงาน ในกรณีซื้อบัตรหน้าเคาน์เตอร์ Thaiticketmajor ทุกสาขา 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก M Card ทุกประเภท และต้องชำระผ่านบัตรเครดิต เดบิต หรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA เท่านั้น
2. สมาชิกใช้คะแนนสะสม 2,000 M Point แลกรับโค้ดส่วนลด (TTM Code) 500 บาท สำหรับการซื้อบัตรชมการแสดง โดยต้องมียอดซื้อขั้นต่ำ (ก่อนหักส่วนลด) 1,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป 
3. สมาชิกกดรับโค้ดส่วนลดผ่านทาง M Card Application เพื่อรับโค้ดส่วนลด ตามขั้นตอนที่กำหนด
4. สมาชิกกรอกโค้ดส่วนลด ในเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com เพื่อรับส่วนลด หรือ แสดงโค้ดแก่พนักงาน ในกรณีซื้อบัตรหน้าเคาน์เตอร์ 
5. ภายหลังจากการยืนยันการรับสิทธิแล้ว คะแนน M Point จะถูกหักออกจากระบบ สมาชิกไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนภายหลังได้ 
6. โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
7. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับการซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตการแสดงและกีฬาทุกประเภท 
8. จำกัด 1 สิทธิ ต่อ 1 ท่านต่อเดือน จำกัดรวม 250 สิทธิ ต่อเดือน แลกรับส่วนลดสูงสุด 500 บาท / ท่าน / เดือน 1 ท่านใช้ได้ 1 ครั้ง / เดือน
9. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้าและบริการ กรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
10. ในกรณีงานแสดงเลื่อนหรือยกเลิก ทาง Thaiticketmajor จะคืนเงินให้ตามมูลค่าที่ลูกค้าจ่ายจริงเท่านั้น
11. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
12. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้
13. สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Click to enjoy this privilege via M Card Application

Click here to download

Google play App Store
M Card