Promotion

The Mall Foodie Journey : Fun Every Day !!

Mon 1 Jul 19 - Sat 31 Aug 19
61

Detail

อิ่มในศูนย์ฯ ครบ 500บาท สะสมแสตมป์รับของรางวัลรวม 1.2 ล้านบาท !!!

พิเศษ บัตรเครดิต SCB M สะสมยอดสูงสุด 35 ท่านแรก รับตั๋วเครื่องบิน BKK-SIN  และอิ่มครบ 700 บาท รับบัตรกำนัลห้างฯ สูงสุด1,600 บาท

สนุกทุกวัน Fun Every Day (สะสมแสตมป์ แลกรับของรางวัล) 

สมาชิก M Card รับประทานอาหารในศูนย์การค้า ครบทุก 500 บาท รับแสตมป์ 1 ดวง ผ่าน “STAMP APPLICATION” 

 • ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี รับแสตมป์ X2 (จำกัดสูงสุดสูงสุด 4 แสตมป์ / ท่าน / วัน)
 • บัตรเครดิต SCB M รับประทานเพียง 400 บาท รับแสตมป์ 1 ดวง

เมื่อสะสมแสตมป์ครบตามเงื่อนไข แลกรับรางวัล ดังนี้  (*จำกัดรางวัลละ 1 สิทธิ์/ท่าน / ตลอดรายการ)

 • ครบ 5 แสตมป์   รับบัตรกำนัล Sizzler มูลค่า 200 บาท
 • ครบ 10 แสตมป์ รับเซทกล่องอาหารกลางวันสุดฟิน พร้อมกระเป๋าเก็บอุณหภูมิ มูลค่า 799 บาท
 • ครบ 20 แสตมป์ รับแก้วน้ำและถุงผ้าสุดเก๋ มูลค่า 1,299 บาท


เงื่อนไข

 • รวมใบเสร็จและ/หรือเซลล์สลิปจากร้านอาหารภายในศูนย์การค้า ภายในวันและสาขาเดียวกัน พร้อมแสดงบัตร M Card หรือ M Card Application, แสดงบัตรเครดิต SCB M VISA (กรณีใช้สิทธิ์ของ SCB M) และบัตรประชาชนตัวจริง (หน้าบัตรต้องตรงกับคนที่มารับสิทธิ์เท่านั้น) แลกรับแสตมป์ตามเงื่อนไขที่จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์การค้าผ่าน “STAMP Application” เท่านั้นจำกัดการแลกรับแสตมป์สูงสุด 4 แสตมป์ / ท่าน / วัน
 • เฉพาะใบเสร็จร้านอาหารภายในศูนย์ฯ ยกเว้นแผนก Home Fresh Mart, Gourmet Market, Food Hall (ศูนย์อาหาร) และบัตรเติมเงินทุกประเภท


บัตรเครดิต SCB M ฟินเพิ่มเติม รับสิทธิพิเศษมากกว่าใคร !!

 • ต่อที่ 1 รับฟรี บัตรกำนัลห้างฯ 200 บาท เมื่อทานครบ 700 บาทขึ้นไป 

เมื่อรวมใบเสร็จและเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M จากร้านอาหารในศูนย์ฯ ครบ 700 บาทขึ้นไป

เงื่อนไข

 • จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรเครดิต / วัน
 • จำกัดบัตรกำนัลสูงสุด 1,600 บาท / หมายเลขบัตรเครดิต / ตลอดแคมเปญ (8 สิทธิ์ )
 • จำกัดรวม 3,500 สิทธิ์ / ทุกสาขาตลอดรายการ
 • สามารถใช้ใบเสร็จเดียวกับที่ลูกค้ามารับสิทธิ์แสตมป์ได้ (ทุกใบเสร็จต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA เท่านั้นพร้อมแสดงเซลล์สลิป)
 • เฉพาะใบเสร็จและเซลล์สลิปร้านอาหารภายในศูนย์ฯ ยกเว้นแผนก Home Fresh Mart , Gourmet Market , Food Hall (ศูนย์อาหาร) และบัตรเติมเงินทุกประเภท


 • ต่อที่ 2 รับตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ สายการบิน Cathay Pacific 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 16,000 บาท

เมื่อสะสมยอดทานอาหารภายในศูนย์ฯ สูงสุด 35 ท่านแรก ผ่าน “STAMP APPLICATION” และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA (ยอดสะสมขั้นต่ำ 12,000 บาทขึ้นไป/ตลอดรายการ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตั๋วเครื่องบิน

 1. ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิง 
 2. ระยะเวลาออกบัตรโดยสาร 1 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563
 3. ระยะเวลาเดินทาง 1 ธันวาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
 4. มีช่วงยกเว้นการเดินทาง หากลูกค้าต้องการเดินทางช่วงยกเว้นการเดินทางต้องชำระเงินเพิ่มกับทางสายการบินฯโดยตรง  
 5. ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเที่ยวบินและหรือวันเดินทางหลังลูกค้าออกตั๋วเครื่องบิน 3,500 บาท
 6. กรณีไม่เดินทางตามวันและเที่ยวบินที่ทำการจองไว้และไม่แจ้งยกเลิกก่อนเวลามาตรฐานเครื่องบิน กำหนดออกเดินทางมีค่าธรรมเนียม 4,500บาท
 7. มีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ลูกค้าสามารถสอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่คอลล์เซ็นเตอร์ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน
 8. ติดต่อขอรับตั๋วเครื่องบินที่ Call center สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค หมายเลข 02 787 3366   เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.30 ปิดทำการ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์

เงื่อนไขรายการ

 • จำกัด 1 รางวัล/ท่าน/ตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA ที่นำใบเสร็จร้านอาหารภายในศูนย์การค้าที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์ และเซลล์สลิปบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (ต้องมียอดเงินตรงกับใบเสร็จ) มาสะสมยอดทานอาหารที่เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณศูนย์การค้าทุกครั้ง (ใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน) + แสดงบัตรสมาชิก หรือ M Card Application บนมือถือ + แสดงบัตรเครดิต SCB M VISA และบัตรประชาชนตัวจริง (หน้าบัตรต้องตรงกับคนที่มารับสิทธิ์เท่านั้น) เพื่อสะสมยอดทานอาหารตลอดแคมเปญ
 • สะสมยอดใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562, ประกาศรายชื่อ Top Diners วันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ Facebook The Mall Thailand, The Mall Korat และจุดแลกของสมนาคุณในศูนย์การค้า, ติดต่อรับของรางวัลที่ฝ่ายการตลาดเดอะมอลล์รามคำแหง ชั้น 5A ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 25 ต.ค. 62 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • เฉพาะใบเสร็จร้านอาหารภายในศูนย์ฯ ยกเว้นแผนก Home Fresh Mart , Gourmet Market , Food Hall (ศูนย์อาหาร) และบัตรเติมเงินทุกประเภท
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์ / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน / ใบเสร็จเขียนมือที่เป็นฟอร์มเฉพาะของร้านค้า (มีชื่อร้านค้า + ที่อยู่ + หมายเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก และ หมายเลขใบเสร็จ)
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในของรางวัลให้กับผู้อื่นได้
 • ศูนย์การค้า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการ หรือกำหนดมูลค่าของรางวัล
 • ตั๋วเครื่องบินยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด  หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 • คำตัดสินของคณะกรรมการศูนย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเท่านั้น ห้ามพนักงานนำใบเสร็จลูกค้าไปรับสิทธิ์แทน


 • ต่อที่ 3 รับสิทธิพิเศษเพิ่ม!! จากร้านอาหารภายในศูนย์ฯ ที่ร่วมรายการ (รับสิทธิ์ที่ร้านค้าร่วมรายการ)
  • SUKIYA รับฟรี ถุงผ้าลาย Limited Edition 1 ใบ / ใบเสร็จ / ท่าน เมื่อชำระผ่านบัตร SCB M ที่ร้าน สุคิยะ สาขาเดอะมอลล์ โคราช ชั้น 1 (จำกัดสิทธิ์ 100 สิทธิ์ ต่อ เดือน  รวม 200 ใบตลอดรายการ)
  • ข้าน้อยขอชาบู รับฟรี ซูชิแซลมอลสด 2 ที่ (คำ) เมื่อชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต SCB M ขั้นต่ำ 500 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ (1.สำหรับลูกค้าบุฟเฟ่ต์เท่านั้น2.เฉพาะสาขาเดอะมอลล์บางกะปิและเดอะมอลล์โคราช 3. ชำระค่าบริการขั้นต่ำที่ 500 บาท ผ่านบัตร SCB M ต่อ ใบเสร็จ)
  • Biz Café รับส่วนลด 20% สำหรับเมนู เครื่องดื่มทุกประเภท
  • SERGEANT KITCHEN รับฟรี ไมโลโรตีมูลค่า 55 บาท เมื่อซื้อข้าวมันไก่เซท 3 สหาย 395 บาท หรือ ข้าวมันไก่ชุดใหญ่ 555 บาท และใช้จ่ายผ่านบัตร SCB M
  • Tohkai รับฟรีเมนูโรลเนื้อวากิว มูลค่า 220 บาท เมื่อมารับประทานบุฟเฟ่ต์ ครบ 3 ท่าน และ ชำระด้วยบัตรเครดิต SCB M (จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ)
  • KOFUKU รับส่วนลด 5%  เมื่อทานอาหารในร้านครบ 500 บาทขึ้นไป และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M 
  • ฮั่วเซ่งฮง รับส่วนลด 50% เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต SCB M รับสิทธิ์ แลกซื้อเมนูเครื่องดื่มทุกชนิด ลด 50%  (1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ)
  • TUDARI รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิต SCB M และ รับประทานอาหาร 1,000 บาทขึ้นไป (1.เมื่อลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิต SCB M และ รับประทานอาหารภายในร้านครบ 1,000 บาทขึ้นไป 2.ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือ ส่วนลดอื่นๆได้ 3.ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะค่อาหารเท่านั้น)
  • HOT POT รับส่วนลด 5% (จากราคาปกติ 399 บาท) เมื่อชำระค่าอาหารผ่านบัตรเครดิต SCB M ไม่จำกัดยอด ที่ร้าน HOT POT สาขาในห้าง The Mall ทุกสาขา  เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ โคราช, เดอะมอลล์ ท่าพระ  (เงื่อนไข 1. ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต SCB M 2. สิทธิพิเศษดังกล่าวใช้ได้กับราคาปกติเท่านั้น3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นื่อนๆได้ ยกเว้นส่วนลด Gift Voucher 4. บริษัทขอสงวนการเปลี่ยนแปรงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้าส่วนลด ที่ 5% จากราคาปกติ 399 บาท)
  • แหลมเจริญซีฟู้ด รับส่วนลดพิเศษ ข้าวผัดปลาทู เพียง 119 บาท (จากราคาปกติ 190 บาท) เมื่อชำระผ่านบัครเครดิต SCB M เฉพาะรับประทานอาหารที่ร้านเท่านั้น ราคาอาหารยังไม่รวมค่าบริการ  10% 1ท่าน/สิทธิ์/บิล/โต๊ะ
  • Café Amazon รับส่วนลด 5 บาท สำหรับเครื่องดื่มทุกประเภท
  • Caffe Bene รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อเครื่องดื่มทุกเมนู
  • Cha's Story รับส่วนลด 20%
  • Chou Nan แลก 400 M Point รับส่วนลด 100บ. เมื่อรับประทานอาหาร
  • KFC รับส่วนลด 50% เมื่อซื้อเฟรนฟรายด์จัมโบ้
  • KOI THE แลกรับส่วนลด 20 บาท เครื่องดื่มทุกเมนู
  • MEZZO รับฟรี กาแฟเย็นซิกเนเจอร์ Iced Mezzo
  • โซลชอน รับส่วนลด 10% เมื่อทาน 500 บ. ขึ้นไป
  • ตำมั่ว รับส่วนลด 5% 
  • ตำหนักก๋วยเตี๋ยวเรือ รับฟรี เกี๊ยวทอด 1 จาน
  • บับเบิ้ล บอย รับส่วนลด 5 บ. เมื่อซื้อเครื่องดื่ม 40 บ. ขึ้นไป
  • ลาวญวณ รับส่วนลดสูงสุด 10% เมื่อทานอาหารครบ 1,000 บ.
  • อานตี้ แอนส์ รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าครบ 100 บ.ขึ้นไป


โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้จากร้านค้าที่ร่วมรายการ

Participating Stores

 • The Mall Shopping Center

  The Mall Ramkamhang

 • The Mall Shopping Center

  The Mall Bangkapi

 • The Mall Shopping Center

  The Mall Thapra

 • The Mall Shopping Center

  The Mall Ngamwongwan

 • The Mall Shopping Center

  The Mall Bangkae

Get this privilege on Mobile Application

Click here to download

Google play App Store
M Card