THE MALL SHOPPING CENTER ช้อป ร่าง พัง ยกกำลัง 2

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 – 29 พฤศจิกายน 2563 (31 วัน) ยกเว้นสาขารามคำแหง

THE MALL SHOPPING CENTER ช้อป ร่าง พัง ยกกำลัง 2

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 – 29 พฤศจิกายน 2563 (31 วัน) ยกเว้นสาขารามคำแหง

 

ช้อป ร่าง พัง ยกกำลัง 2 (ศ.-ส.-อา.) 6 – 8 พ.ย.63 / 13 – 15 พ.ย.63 / 20-22 พ.ย.63 (9 วัน)

รวมใบเสร็จในศูนย์ฯครบ 4,000 บาท รับบัตรกำนัล รวมสูงสุด 700 บาท*

  • สมาชิก M CARD รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 300 บาท จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, 570 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดรายการ ยกเว้น สาขารามคำแหงและบางกะปิ
  • สาขาบางกะปิ สมาชิก M CARD รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 400 บาท จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, 360 สิทธิ์/ตลอดรายการเฉพาะ สาขาบางกะปิ
  • สมาชิกบัตร SCB M VISA รับเพิ่มบัตรกำนัลห้างฯ  300 บาท จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/สัปดาห์, 100 สิทธิ์/ทุกสาขา/สัปดาห์; 300 สิทธิ์/ตลอดรายการ ยกเว้น สาขารามคำแหง

 

เงื่อนไขกลาง

  • สามารถรวมใบเสร็จพร้อมเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ ภายในวันและสาขาเดียวกัน เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าทุกแผนก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ยานมผงทุกประเภทบัตรกำนัลบัตรเงินสดบัตรเติมเงินการทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารการชำระค่าสาธารณูปโภคค่าดอกเบี้ยค่าปรับค่าธรรมเนียมต่าง ๆใบเสร็จสินค้าผ่อนชำระจากบัตรเครดิต SCB M VISA, ชำระค่าบริการชำระเบี้ยกรมธรรม์ฟู้ดฮอลล์กรูเม่ต์ มาร์เก็ตพาวเวอร์มอลล์ และใบเสร็จจากร้านเพชร จิวเวลรี่ และร้านทอง
  •  สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์ / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน (ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี) โดยใบเสร็จและเซลล์สลิปจะต้องมีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการเป็นต้นไป ภายในวันและสาขาเดียวกัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมแสดงบัตรสมาชิก M Card หรือ M Card แอพพลิเคชั่นบนมือถือ พร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงบัตรเครดิตตัวจริง (ในกรณีใช้จ่าย ด้วยบัตรเครดิต) เอกสารทั้งหมดต้องมี ชื่อ-นามสกุล ตรงกับคนที่มาขอรับสิทธิ์เท่านั้น ไม่สามารถรับสิทธิ์แทนกันได้
  • ลูกค้าต้องเลือกรับโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่ง กรณีมีรายการส่งเสริมการขาย ซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน ยกเว้นการลุ้นชิงโชค สามารถรับสิทธิ์ซ้อนได้
  • ธนาคาร และศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้  โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สุด              ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณศูนย์ฯ และสื่ออื่น ๆ ของศูนย์การค้า และธนาคาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB M Call Center โทร.1295 / บัตรกำนัลศูนย์ฯ หมดอายุ 31 ธ.ค. 63 /บัตรกำนัลห้างฯ หมดอายุ 31 ธ.ค. 63

 

 

 

เงื่อนไขสมาชิกบัตรเครดิต SCB M VISA

  • รับบัตรกำนัลห้างฯ  300 บาท จำกัด สิทธิ์/ท่าน/สัปดาห์, 100 สิทธิ์/ทุกสาขา/สัปดาห์; 300 สิทธิ์/ตลอดรายการ ยกเว้น สาขารามคำแหง

เงื่อนไขสมาชิก M Card

  • รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ  300 บาท จำกัด สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, 570 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดรายการ ยกเว้น สาขารามคำแหงและบางกะปิ
  • รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ  400 บาท จำกัด สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, 360 สิทธิ์/ตลอดรายการ เฉพาะ สาขาบางกะปิ

 

จุดแลกรับของสมนาคุณ (Redemption Counter)

We think you'll love