แลกคะแนนสะสม M Point รับ Code ส่วนลด Robinhood สูงสุด 500 บาท

SCB M x Robinhood

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA
แลกคะแนนสะสม M Point เพื่อรับโค้ดส่วนลด สูงสุด 500 บาท
ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 64 - 28 ก.พ. 64

แลกคะแนนสะสม M Point ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน
รับโค้ดส่วนลด Robinhood สูงสุด 500 บาท

 • แลก 800 M Point  รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 100 บาท 
  จำกัด 700 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • แลก 2,400 M Point รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 300 บาท 
  จำกัด 400 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการาย
 • แลก 4,000 M Point รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 500 บาท
  จำกัด 200 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท แลกคะแนนสะสม M Point ผ่าน M Card Application เพื่อรับโค้ดส่วนลดใช้ใน Robinhood Application ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • กดแลกคะแนนเพื่อรับโค้ดส่วนลด ผ่าน M Card Application
  - แลก 800 M Point รับ โค้ดส่วนลด มูลค่า 100 บาท จำกัด 700 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  - แลก 2,400 M Point รับ โค้ดส่วนลด มูลค่า 300 บาท จำกัด 400 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการาย
  - แลก 4,000 M Point รับ โค้ดส่วนลด มูลค่า 500 บาท จำกัด 200 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 1,300 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือจนกว่า e-Coupon จะหมด
 • ไม่จำกัดยอดซื้อขั้นต่ำใน Robinhood Application แต่ต้องไม่น้อยกว่ามูลค่า โค้ดส่วนลดที่ได้รับ 
 • คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้  
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสม M Point เพียงพอในวันที่กดรับสิทธิ์ และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)
 • กรณีแลกรับสิทธิ์แล้วไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนสิทธิ์ได้
 • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
 • กรณีกดรับสิทธิ์แต่ยังไม่นำมาใช้ สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ี่ 31 มีนาคม 2564 และตรวจสอบการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ที่ เมนู ประวัติ M Coupon ในแถบ My Account ด้านมุมขวาล่าง ของ M Application
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป เป็นที่สุด   
 • ห้างฯ และธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการซื้อหรือบริการดังกล่าว กรณีประสบปัญหาในการซื้อหรือบริการโปรดติดต่อ Robinhood Applicationโดยตรง
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ M Card แอปพลิเคชัน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB M CALL CENTER โทร.1295

We think you'll love