บัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน SCB M VISA รับเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท เมื่อช้อปปิ้งออนไลน์

รับเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท เมื่อช้อปออนไลน์ และชำระผ่านบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน SCB M VISA

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน SCB VISA รับเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท เมื่อช้อปปิ้งออนไลน์ และชำระผ่านบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน SCB M VISA

ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด

ต่อที่ 1

 • รับเงินคืน 100 บาท เมื่อช้อปออนไลน์ที่ร้านค้าไหนก็ได้ และชำระผ่านบัตร ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/รายการ (จำกัดเงินคืนสูงสุด 100 บาท/ผู้ถือบัตร/เดือน) (ไม่รวมรายการจากบริการ MChat&Shop หรือ www.mcardshop.com
  หรือ 
  www.monline.com)
 • รับเงินคืน 200 บาท เมื่อช้อปออนไลน์ที่ บริการ MChat&Shop หรือ www.mcardshop.com
  หรือ www.monline.com
   และชำระผ่านบัตร ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/รายการ (จำกัดเงินคืนสูงสุด 200 บาท/ผู้ถือบัตร/เดือน)

ต่อที่ 2

 • รับเงินคืนเพิ่ม 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายออนไลน์สะสมผ่านบัตรครบตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย (จำกัดเงินคืนสูงสุด 500 บาท/ผู้ถือบัตร/ประเภทบัตร/ระยะเวลารายการ)

  เงื่อนไขรายการ
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ มีนาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่านช่องทาง SMS สำเร็จเท่านั้น สำหรับบัตรเดบิต SCB M VISA พิมพ์ OD เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเดบิต SCB M VISA 12 หลักสุดท้าย หรือ บัตรเติมเงิน SCB M VISA  พิมพ์ OP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเดบิต SCB M VISA 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวก่อนการทำรายการในครั้งแรก) โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน
 • สำหรับต่อที่ ธนาคารจะทำการคืนเงินภายใน 45 วันทำการ หลังจากเดือนที่ทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข และต่อที่ภายใน 45 วันทำการ หลังจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพเป็นผู้ถือบัตรเดบิต SCB M VISA /บัตรเติมเงิน SCB M VISA จนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชี/คืนเงินเข้าบัตร และยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณนั้น จะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี ไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • กรณีบัตรเดบิต SCB M VISA ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเดบิต SCB M VISA
 • กรณีบัตรเติมเงิน SCB M VISA ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัตรเติมเงิน SCB M VISA ใบที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และมีการใช้จ่ายล่าสุด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นและไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ / หรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย และ / หรือในเหตุอื่นอันใด อันเกิดจากสินค้าและ / หรือบริการดังกล่าว
 • ธนาคารและห้างฯในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและเดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M CALL CENTER โทร. 1295
We think you'll love