รับความคุ้มครองประกันโควิด 2 เดือน

เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรวีซ่า

รับความคุ้มครองประกันโควิด 2 เดือน เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรวีซ่า รับความคุ้มครองประกันโควิด 2 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • วงเงินตรวจพบภาวะ ไวรัสโคโรน่า (COVID -19) 50,000 บาท
 • ชดเชย รายได้สำหรับผู้ป่วยใน 500 บาท / วัน (สูงสุด 15 วัน)
 • จำกัด 200,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ


ระยะเวลารายการ : 12 เม.ย.64 - 31 พ.ค.64

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับความคุ้มครองประกันโควิด 19 : กรุณาอ่านรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน

 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ถือบัตรวีซ่ามีอายุตั้งแต่ 20 – 60 ปี ณ วันที่ลงทะเบียนรับฟรีประกันภัย
 • ฟรีประกันภัยนี้สำหรับผู้รับสิทธิ์ที่มีสัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • จำกัดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ 1 คน / 1 กรมธรรม์เท่านั้น (นับรวมการรับสิทธิ์จากทุกช่องทางและโครงการที่ทำ “ประกัน COVID-19”)
 • ผู้รับสิทธิ์ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ ระยะเวลาเอาประกันภัย 2 เดือน โดยความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 00.01 น. ของวันถัดไปนับจากวันที่ ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงโดย
 • กำหนดระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ (ไม่คุ้มครอง 14 วันแรก) โดยรวมอยู่ในระยะเวลาเอาประกันภัย 2 เดือนแล้ว
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดโรคโควิด 19 ที่ยังมิได้รักษาให้หายขาดก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ “ภาวะ หมายถึง ภาวะโคม่า (Coma) หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure) หรือภาวการณ์เจ็บป่วยระยะสุดท้าย (terminal Illness)
 • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันความคุ้มครองพร้อมกรมธรรม์ส่ง ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนภายใน 3 วัน
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งรับประกันภัยโดย บมจ.ซิกน่า ประกันภัย
 • สิทธิพิเศษฟรีความคุ้มครองประกันภัยโควิด – 19 นี้ สนับสนุนโดย บจ. ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
We think you'll love