รับฟรีประกันโควิดและอุบัติเหตุ จาก SCB Protect

พิเศษสำหรับสมาชิก M Card รับสิทธิ์ผ่าน M App

รับฟรี ประกันโควิดและอุบัติเหตุจาก SCB Protect 

 • ตรวจพบโควิด รับ 3,000 บาท ระยะเวลารอคอย 14 วัน*
 • นอนโรงพยาบาล ชดเชยรายวัน 300 บาท/วัน สูงสุด 20 วัน*
 • เสียชิวิตจากวัคซีนโควิดรับ 5,000 บาท ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 14 วันแรก*
 • เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน คนข้างหลังรับสูงสุด 100,000 บาท*
 • คุ้มครอง 30 วัน เลือกวันเริ่มได้*

รับสิทธิ์ตั้งแต่ : 19 เม.ย. 64 - 31 พ.ค. 64 

รายละเอียดการจำกัดสิทธิ์

 1. จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / 1 เลขบัตรประชาชน
 2. จำกัด 10,000 สิทธิ์ตลอดรายการ 


เงื่อนไขการรับประกัน

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีอายุ 20-70 ปีบริบูรณ์ตามบัตรประชาชนในวันที่เริ่มความคุ้มครองวันแรก
 • ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามบัตรประชาชน มิฉะนั้นกรมธรรม์จะไม่มีผลบังคับใช้
 • เลือกเริ่มรับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 19 เม.ย.64 - 31 พ.ค.64 (ไม่สามารถเริ่มก่อนวันที่ลงทะเบียนได้)
 • บริษัท เอฟอับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งกรมธรรม์ออนไลน์ให้ผู้เอาประกันที่กรอกข้อมูลถูกต้องตามเงื่อนไขทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่ให้ไว้ (1เบอร์มือถือ/1เลขบัตรประชาชน)
 • กรมธรรม์ออนไลน์จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันเริ่มความคุ้มครองที่เลือกไว้นับไป 30 วัน
 • ผู้เอาประกันมีสิทธิ์รับความคุ้มครองเพียง 1 สิทธิ์ต่อ 1 เลขบัตรประชาชนเท่านั้น
 • ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
 • กรณีต้องการเรียกร้องสินไหมทดแทน ติดต่อศูนย์บริการหรือลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 02-632-6400 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นนายหน้าประกันชีวิตในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย
 • แคมเปญเริ่มตั้งแต่ 19 เม.ย. 64 - 31 พ.ค. 64 หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์
We think you'll love