โอนคะแนน 30 Smile Points รับ 800 M Point

โอนคุ้มใช้แลกส่วนลดได้ทั้งห้างฯ

3 พ.ค.64  - 31 ธ.ค. 64 

สมาชิกเมืองไทย สไมล์คลับ โอน  30 Smile Points โอนเป็น 800 M Point

จำกัด 1 ท่าน / 5 สิทธิ์ / วัน  จำกัดจำนวน 5,233 สิทธิ์ ตลอดรายการ

วิธีการรับสิทธิ์  :  รับสิทธิ์ผ่าน MTL CLICK APPLICATION แสดงรหัสรับสิทธิ์ ภายใน 30 นาที ณ จุดแลกคะแนนสะสมภายในห้างฯ ที่กำหนด 

เงื่อนไข

1.แสดงรหัสรับสิทธิ์ “บาร์โค้ด” พร้อมบัตรสมาชิก M Card M Card Mobile Application หรือบัตรประชาชน ณ จุดแลกคะแนนภายในห้างฯที่กำหนด  ที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และพารากอน (ยกเว้นสาขาบลูพอร์ตหัวหิน)

2. คะแนน Smile Points จะถูกตัดทันทีเมื่อทำการแลกคะแนนสำเร็จ และคะแนน M Point จะเข้าในทันทีเมื่อทำรายการสำเร็จที่จุดแลกคะแนนในห้างฯที่กำหนด

2. ผู้ทำการโอนคะแนน จะต้องเป็นสมาชิก M Card หากยังไม่เป็นสมาชิก M Card สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสมัครได้ทันที ณ จุดแลกคะแนนสะสม

3.คะแนน M Point ที่ได้รับแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือคืนคะแนนได้

4.คะแนน M Point จะมีอายุ 3 ปี นับจากปีที่มาทำรายการโอนคะแนน สามารถตรวจสอบคะแนนสะสม M Point และสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ได้ที่ M Card Mobile Application, www.mcardmall.com และเคาน์เตอร์ M Card ภายในห้างฯ ทุกสาขา

5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด, ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

We think you'll love