ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม SCB M VISA – M Town รูด เล่น รับ ของรางวัลสนั่นเมือง

รับบัตรของขวัญ Shell มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม SCB M VISA – M Town รูด เล่น รับ ของรางวัลสนั่นเมือง
ระหว่าง 1 ธันวาคม 2563 - 10 เมษายน 2564
Top player สะสม M Coin สูงสุด 10 อันดับแรก 
รับบัตรของขวัญ Shell มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
1. คุณชัยพร บูรณบุรีวาสน์ 
2. คุณธมลวรรณ บุรารักษาเกียรติ
3. คุณสุวรรณา บุรารักษาเกียรติ 
4. คุณศิลปชัย ต่างโอฐ 
5. คุณปฏิพนธ์ ต่างโอฐ 
6. คุณเถลิงศักดิ์ สมัครสมาน 
7. คุณจิตรา สมัครสมาน 
8. คุณธีรศักดิ์ อินทุนนท์ 
9. คุณวรรณา เลิศลอยกุลชัย
10. คุณอารยา ทุทิน  

เงื่อนไขการรับรางวัล 
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร SCB M ทุกประเภท เมื่อลงทะเบียนเล่นเกมส์ SCB M VISA “M Town Build your town – Swipe & Win” ผ่าน M Card Application และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เดบิต และเติมเงิน SCB M VISA ครบ 500 บาท / เซลล์สลิป ระหว่าง 1 ธันวาคม 2563 - 10 เมษายน 2564 และมียอดสะสม M Coin สูงสุด 10 อันดับแรก ตลอดรายการ 
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง Inbox / Message ของแฟนเพจ M Card for all พร้อมระบุชื่อกิจกรรม และส่งข้อมูล “ชื่อ-นามสกุล / เลขที่บัตรประชาชน / เบอร์โทรศัพท์ / E-mail / ที่อยู่ที่ติดต่อได้ " โดยผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ขอรับรางวัล ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
  • บัตรของขวัญ Shell ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกทอนเป็นเงินสดได้ 
  • บัตรของขวัญ Shell จะถูกส่งตามที่อยู่ที่ยืนยันสิทธิ์ ใน Inbox / Message ของแฟนเพจ M Card for all 
  • บัตรของขวัญ Shell สำหรับใช้ชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการผลิตภัณฑ์ทุกประเภทภายในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เครื่องเชลล์ เฮลิกส์ พลัส ร้านสะดวกซื้อซีเล็ค และร้านกาแฟเดลี่คาเฟ่
  • บัตรของขวัญ Shell มีอายุ 3 ปี ก่อนทำการเปิดใช้งานบัตร และมีอายุการใช้งาน 1 ปีหลังจากทำการเปิดใช้งานบัตร
  • บัตรของขวัญ Shell สามารถเปิดใช้งานผ่านเครื่องรูดบัตรที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
We think you'll love