สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA

สมัครง่ายที่บูธ SCB M ในห้างฯ หรือแอป SCB EASY

สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA 

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566


ช่องทางการสมัครบัตร

 • บูธ SCB M ในห้างฯ เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน
 • SCB EASY APPLICATION 


สมัครบัตร 
คลิกที่นี่
หรือสมัครบัตรผ่าน SCB EASY APPLICATION คลิกที่นี่


รายละเอียดโปรโมชั่น

สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ วันนี้

รับปัง! กระเป๋าล้อลาก Red Deluxe by Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 1 ใบ

รับกระเป๋าล้อลาก Red Deluxe by Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต

 • สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตรายใหม่ (ไม่เคยมีบัตรเครดิต SCB หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรฯ ไปแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน) เมื่อสมัครบัตรเครติด SCB M VISA และมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • สำหรับลูกค้าที่มีบัตรเครดิต SCB เมื่อสมัครบัตรเครดิต SCB M VISA และมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 


ปังทุกวัน กับบัตรเครดิต SCB M VISA ปังกับอภิสิทธิ์เหนือระดับ ทั้งในห้างฯ และทั่วโลก

 • ลดทุกวันสูงสุด 35% : เมื่อใช้ส่วนลดจากบัตร และแลกคะแนน 2 เท่าของยอดซื้อ
 • รับ M Point สูงสุด x4 : เมื่อใช้จ่ายครบทุก 25 บาท
 • แบ่งชำระได้ 0% นาน 3-10 เดือน : เมื่อใช้จ่ายในห้างฯ และออนไลน์ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป หรือในหมวดที่ร่วมรายการตามยอดที่กำหนด
 • เติมน้ำมัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% : ไม่ต้องใช้คะแนนแลกที่สถานีบริการน้ำมันเซลล์ทั่วประเทศ


เงื่อนไขสมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA

สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA หรือรวมกันเรียกว่าบัตรเครดิต SCB M VISA และได้รับอนุมัติบัตรเครดิต เป็นผู้ถือบัตรหลักรายใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) หรือลูกค้าที่เคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักไปแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 รับฟรี กระเป๋าล้อลาก Red Deluxe by Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 1 ใบ

 • สำหรับลูกค้าไม่เคยถือบัตรเครดิต SCB บัตรหลักทุกประเภท หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน ที่สมัครบัตรเครติด SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต
 • สำหรับลูกค้าที่มีบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่น เมื่อสมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA รายใหม่ และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย


(1) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับกระเป๋าล้อลาก Red Deluxe by Caggioni มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 1 ใบ

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมัครบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ หรือลูกค้าที่เคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักไปแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติใหม่ ที่สมัครและได้รับอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
 • สำหรับลูกค้าไม่เคยมีบัตรเครดิต SCB มาก่อน สมัครบัตรเครติด SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต รับกระเป๋าล้อลาก Red Deluxe by Caggioni มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 1 ใบ
 • สำหรับลูกค้าที่มีบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่น เมื่อสมัครบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ และมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต รับกระเป๋าล้อลาก Red Deluxe by Caggioni มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 1 ใบ
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เงื่อนไขนี้สำหรับการสมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA สามารถสมัครผ่านได้ทุกช่องทางธนาคาร ได้แก่ สาขาของ SCB , แอป SCB EASY, บูธ SCB M ในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, พนักงานหรือตัวแทนขายทาง Direct Sales/Telesales ฯลฯ
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าล้อลาก Red Deluxe by Caggioni จำนวน 1 ใบ ให้กับผู้ถือบัตรเครดิตทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรได้ให้ไว้กับธนาคาร ดังนี้
  - บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 จะได้รับกระเป๋า ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
  - บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566 จะได้รับกระเป๋า ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางดังกล่าวหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของอื่นที่มีคุณภาพและราคาเท่าเทียมกันแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


*ผู้ถือบัตรเครดิตประเภทบัตรเสริม ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต SCB บัตรหลักทุกประเภท หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ เข้าร่วมเงื่อนไขนี้ได้

 • การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตามวันที่ทำรายการ (Transaction Date) โดยยอดใช้จ่ายที่สามารถนำมาคำนวณตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ รายการซื้อสินค้า/บริการรายการซื้อประกัน รายการซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์ รวมทั้งให้นำยอดรวมของรายการซื้อสินค้า/บริการ ก่อนทำรายการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน และยอดแบ่งชำระรายการซื้อสินค้า/บริการที่ทำรายการแบ่งชำระ ดีจัง 0% ที่ชำระแล้ว  มารวมคำนวณด้วย
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณ ได้แก่ รายการที่ถูกยกเลิก รายการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) (MCC 6211) ภาษีอากร รายการประมูลทะเบียนภาษีรถยนต์ ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) รวมถึงรายการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี รายการซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศทุกสกุลเงิน รายการเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการTax refund และ/หรือการ refund ทุกประเภท ยอดแบ่งชำระรายเดือนของรายการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน และยอดรวมก่อนทำรายการแบ่งชำระ ดีจัง 0% รวมถึงยอดแบ่งชำระรายเดือนของรายการแบ่งชำระ ดีจัง 0% ที่ยังมิได้ชำระ  รวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย
 • สิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • จำกัดสิทธิประโยชน์ 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร.1295
We think you'll love