สมัครบัตรเติมเงิน SCB M VISA

สมัครง่ายที่บูธ SCB M ในห้างฯ

สมัครบัตรเติมเงิน SCB M VISA 

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566


ช่องทางการสมัครบัตร

 • บูธ SCB M ในห้างฯ เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน


รายละเอียดโปรโมชั่น

ว้าว 1 : ฟรี! กระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ


รับกระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag ขนาดกว้าง 19 x ยาว 42 x สูง 27 ซม. มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ

เมื่อสมัครบัตร และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงิน SCB M VISA ครบ 4,000 บาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันผ่าน SMS โดยพิมพ์ “PPV เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเติมเงิน SCB M VISA 12 หลักสุดท้าย” ส่งมาที่ 4545333 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตร (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ)


ว้าว 2 : รับเลย! E-Coupon ส่วนลด รวมสูงสุด 200 บาท


รับเลย! E-Coupon ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท ผ่านทาง M Card Application สำหรับใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงิน SCB M VISA ภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และงามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โฮม เฟรช มาร์ท และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาบลูพอร์ต หัวหิน)


ว้าวทุกวัน กับบัตรเติมเงิน SCB M VISA

 • รับ M Point X2 - ใช้จ่ายครบทุก 25 บาท/ เซลล์สลิป เมื่อช้อปสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป
 • รับ M Point X1 – ใช้จ่ายครบทุก 25 บาท/ เซลล์สลิป เมื่อช้อปสินค้าใดก็ได้ ทุกที่ ทุกช่องทาง
 • ลด 25% ในห้างฯ - เมื่อใช้ M Point แลก 2 เท่า ของยอดซื้อ
 • รับ M Cash E-Coupon 100 บาท - เพียงแลก 800 M Point

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายบัตรเติมเงิน SCB M VISA

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้สมัครบัตรเติมเงิน SCB M VISA รายใหม่ รับกระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนด พร้อมรับ E-Coupon ส่วนลดห้างฯ มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท ผ่าน M Card Application ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 –31 มีนาคม 2566

(1) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับกระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าผู้สมัครบัตรเติมเงิน SCB M VISA รายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเติมเงิน SCB M VISA แล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566
 • รับกระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag ขนาดกว้าง 19 x ยาว 42 x สูง 27 ซม. มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อสมัครบัตร และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงิน SCB M VISA ครบ 4,000 บาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันผ่าน SMS โดยพิมพ์ “PPV เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเติมเงิน SCB M VISA 12 หลักสุดท้าย” ส่งมาที่ 4545333 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตร (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ)
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรที่ทำการลงทะเบียนผ่าน SMS และมียอดใช้จ่ายครบตามที่ธนาคารกำหนด 100 ท่านแรกต่อเดือน และจำกัดสิทธิ์รวม 600 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร ตามรอบดังนี้
  - ลูกค้าที่สมัครบัตรเติมเงิน พร้อมเติมเงินและใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 จะได้รับกระเป๋าภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
  - ลูกค้าที่สมัครบัตรเติมเงิน พร้อมเติมเงินและใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข 1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566 จะได้รับกระเป๋าภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกระเป๋าโดยไม่สามารถเลือกสี และลาย ของกระเป๋า KAKAO FRIENDS  Sport Bag ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งกระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag ให้กับผู้ถือบัตรที่สมัครบัตรเติมเงิน SCB M VISA รายใหม่ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงินครบ 4,000 บาท รวมทั้งมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ผู้สมัคร 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295


(2) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ E-Coupon ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมัครบัตรเติมเงิน SCB M VISA รายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเติมเงิน SCB M VISA แล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566
 • รับเลย E-Coupon ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท ผ่านทาง M Card Application สำหรับใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงิน SCB M VISA ภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และงามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โฮม เฟรช มาร์ท และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาบลูพอร์ต หัวหิน)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับ E-Coupon ส่วนลด 100 บาท ผ่าน M Card Application สำหรับใช้เป็นส่วนลดภายในห้างฯ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงิน SCB M VISA ภายในห้างฯ ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป จำกัดจำนวน 2 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รวม 500 สิทธิ์/เดือน หรือ 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับ E-Coupon ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท ในวันถัดไปหลังจากได้รับการอนุมัติบัตร โดย E-Coupon จะปรากฎบน M Card Application ในหมวด “เฉพาะ SCB M เท่านั้น”
 • E-Coupon ที่ปรากฎบน M Card Application สามารถกดรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
 • E-Coupon ส่วนลดภายในห้างฯ จะหมดอายุภายใน 24 ชั่วโมง หลังกดรับสิทธิ์ โดยลูกค้าจะต้องแสดงรหัสรับสิทธิ์ กับพนักงานแคชเชียร์ ณ จุดขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสส่วนลดที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • จำกัดส่วนลดสูงสุด 200 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • E-Coupon ส่วนลด ใช้เป็นส่วนลดเงินสดเมื่อซื้อสินค้าและ/หรือบริการได้ ยกเว้นสินค้าประเภท นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และสูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, Food Court, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวนและร้านค้าเช่า ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ส่วนลดราคาค่าสินค้าและ/หรือบริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนได้
 • เงื่อนไขการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่ระบุบน M Card Application
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์โปรโมชันย้อนหลังได้ที่เมนู ประวัติ M Coupon บน M Card Application, กรณีกดรับสิทธิ์แต่ยังไม่นำมาใช้ สามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ที่ เมนู ประวัติ M Coupon ด้านมุมขวาล่าง
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ M Card Application หรือสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนทำรายการ หรือ SCB M Call Center โทร.1295


(3) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับคะแนนสะสม

 • รับคะแนน X2 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท/เซลล์สลิป ภายในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, เพาเวอร์ มอลล์, www.monline.com และ www.gourmetmarketthailand.com
 • รับคะแนน X1 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท/เซลล์สลิป ที่ร้านค้าอื่นๆ นอกห้างสรรพสินค้า ออนไลน์ และทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ VISA, คะแนนสะสมที่ได้รับ รวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว


(4) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับส่วนลดสูงสูด 25%

 • รับส่วนลด 12.5% เมื่อใช้คะแนนสะสม M Point แลกเท่ายอดซื้อ หรือรับส่วนลด 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม M Point แลก 2 เท่าของยอดซื้อ สามารถแลกคะแนนได้ที่แคชเชียร์ทุกจุดภายในห้างฯ ก่อนชำระเงิน, คะแนนสะสม M Point จะถูกตัดทันทีหลังทำรายการเสร็จสมบูรณ์, เมื่อแลกคะแนนแล้วไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือคืนคะแนนได้, เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด


(5) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับคูปองส่วนลด มูลค่า 100 บาท

 • รับคูปองส่วนลดเงินสด (M Cash e-coupon) มูลค่า 100 บาท เมื่อใช้คะแนนสะสม 800 M Point แลก, ผู้ถือบัตรสามารถกดรับสิทธิ์ผ่าน M Card Application, รหัสที่ได้รับจะมีอายุ 24 ชั่วโมง หลังกดรับสิทธิ์, โปรดแสดงรหัสเพื่อใช้สิทธิ์กับพนักงานขาย, ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้วไม่ได้นำไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี, สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้, ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสที่มาจากการบันทึกหน้าจอโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่ายทุกกรณี, คะแนน M Point ที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้, สามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์โปรโมชั่นย้อนหลังได้ที่เมนู ประวัติ M Coupon บน M Card Application, กรณีกดรับสิทธิ์แต่ยังไม่นำมาใช้ สามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ที่ เมนู ประวัติ M Coupon ด้านมุมขวาล่าง, ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ M Card Application หรือสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนทำรายการ, เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด
We think you'll love