SCB M E-Bonus รับส่วนลดรวม 900 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน SCB M VISA

ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 65 -  31 ม.ค. 66

เฉพาะแผนก กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ โฮม เฟรช มาร์ท ที่เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน และกูร์เมต์ มาร์เก็ต เทอร์มินอล 21 เดอะพรอมานาด คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ MRT ลาดพร้าว Design Village พุทธมณฑล และ People Park อ่อนนุช (ยกเว้น บลูพอร์ต หัวหิน)

    สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน SCB M VISA
รับ e-Coupon ส่วนลดรวมสูงสุด 900 บาท / ท่าน* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่กำหนด(ยอดหลังหักส่วนลดทุกประเภทแล้ว) ดังนี้

e-Coupon Click

*เงื่อนไข

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน SCB M VISA ธนาคารไทยพาณิชย์ ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต หรือ โฮม เฟรช มาร์ท ภายในห้างฯ เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน รวมกูร์เมต์ มาร์เก็ต Terminal 21, เดอะพรอมานาด, เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, MRT ลาดพร้าว, Design Village พุทธมณฑลสาย 3 และ People Park อ่อนนุช (ยกเว้นสาขาบลูพอร์ตหัวหิน) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566

• ลูกค้าจะต้องรับ e-Coupon ส่วนลด ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน โดย e-Coupon ส่วนลด มีรายละเอียด ดังนี้

    - e-Coupon ส่วนลดมูลค่า 30 บาท สำหรับการซื้อสินค้า 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

    - e-Coupon ส่วนลดมูลค่า 90 บาท สำหรับการซื้อสินค้า 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัด 500 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 1,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

    - e-Coupon ส่วนลดมูลค่า 130 บาท สำหรับการซื้อสินค้า 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัด 500 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 1,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

    - e-Coupon ส่วนลดมูลค่า 200 บาท สำหรับการซื้อสินค้า 2,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัด 500 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 1,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

• จำกัดสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 5,000 สิทธิ์ / ทุกสาขา / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 มูลค่า e-Coupon / ท่าน / เดือน)

• จำกัดการใช้ e-Coupon 1 คูปอง / 1 เซลส์สลิป เท่านั้น 

• กดรับสิทธิ์ e-Coupon ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน และแสดงรหัส e-Coupon เพื่อรับส่วนลดตามที่ระบุ กับพนักงานแคชเชียร์ก่อนการชำระเงินที่จุดขาย หลังจากกดรับสิทธิ์มีระยะเวลาการใช้ภายใน 120 นาที

• ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ ในทุกกรณี

• ภาพที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอหรือภาพถ่ายทุกกรณีไม่สามารถนำมาใช้รับสิทธิ์ได้

• เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น สินค้านมผงสำหรับเด็กและทารก สูตร 1 และสูตร 2, สินค้าแลกซื้อ, ยา, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรกำนัลห้างฯ, Gift Card ทุกประเภท, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, สินค้ายกหีบ / ขายเหมา, สินค้าที่ขายในพื้นที่ Extra Area, การซื้อสินค้าผ่าน M Online, Gourmetmarketthailand.com, Chat & Shop, Call to order, และธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าประกัน, ทองคำ และร้านค้าเช่าที่ไม่ร่วมรายการ

• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง หรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ 

e-Coupon ส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับ โปรโมชันส่วนลดท้ายใบเสร็จอื่นๆได้ กรณีมีรายการส่งเสริมการขายซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ถือบัตรต้องเลือกรับโปรโมชันอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

• ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้

    - กรณีที่ไม่ได้รับ e-Coupon เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า

    - การไม่สามารถใช้ e-Coupon ได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูล

• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่อง ใดๆ กรุณาติดต่อบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง

• ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด

• ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M CALL CENTER โทร. 1295

We think you'll love