สมาชิก M Card ลุ้นรับแพ็คเกจทัวร์สุดหรูกรุงเทพ-ภูเก็ต

Andaman Extravaganza

สมาชิก M Card ลุ้นรับแพ็คเกจทัวร์กรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต วัน คืน 

วันที่จัดรายการ : 1 มีนาคม 66 - 15 พฤษภาคม 66

สถานที่ : ภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานและท่าพระ (ทุกแผนก ยกเว้นกูร์เม่ต์มาร์เก็ต และ Power Mall) และศูนย์การค้า เฉพาะร้านแบรนด์แฟชั่น และ บิวตี้ (Fashion & Beauty) 

รายละเอียดโปรโมชั่น
สมาชิก M Card เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบทุก 5,000 บาท ผ่านบัตร VISA ทุกธนาคาร รับ สิทธิ์ลุ้น ระหว่าง มีนาคม 2566 – 15 พฤษภาคม 2566

 •  ช้อปสะสมภายในห้างสรรพสินค้า (ทุกแผนก ยกเว้น Gourmet Market และ Power Mall)
 • ช้อปสะสมภายในศูนย์การค้า เฉพาะร้านแบรนด์แฟชั่น และ บิวตี้ (Fashion & Beauty)  

รายละเอียดรางวัล

แพ็คเกจทัวร์กรุงเทพ - จังหวัดภูเก็ต 3 วัน 2 คืน จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ  2  ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 71,000 บาท รวมมูลค่า 710,000 บาท

 • กำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2566 - 30 ตุลาคม 2566 
 • จับรางวัลวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้างฯ เดอะมอลล์รามคำแหง ชั้น 3
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ทาง www.mcardmall.com,www.facebook.com/mcardforall, M Card Application และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และท่าพระ


เงื่อนไขการชิงโชค

 • สมาชิก M Card สะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตร VISA ทุกประเภทที่ออกในประเทศไทย ครบทุก 5,000 บาท ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานและท่าพระ ภายในห้างสรรพสินค้า (ทุกแผนก ยกเว้น Gourmet Market, Take Home, Gourmet Eats และ Power Mall) และศูนย์การค้า เฉพาะร้านแฟชั่น และ บิวตี้ (Fashion & Beauty) ระหว่าง 1 มีนาคม 2566 – 15 พฤษภาคม 2566 รับ 1 สิทธิ์ลุ้น 
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร VISA ทุกประเภท จะคำนวณรวมกันภายใต้หมายเลขสมาชิก M Card เดียวกัน 
 • ประเภทสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ 2 สินค้าแลกซื้อ, ยา, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ค่าประกันภัย, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และทองคำ
 • การลงทะเบียนร่วมรายการ เมื่อใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานและท่าพระ ทุกแผนก ยกเว้น Gourmet Market, Take Home, Gourmet Eats  และ Power Mall  นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ 2 สินค้าแลกซื้อ, ยา, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ค่าประกันภัย, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทองคำและ ช่องทาง www.monline.com, www.gourmetmarketthailand.com, Call To Order, MChat&Shop, Facebook Monline Thailand, Live Personal Shopper
 • ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อร่วมรายการ ผ่าน M Card Application หรือ ที่เคาน์เตอร์ Inspector ทุกจุดภายในห้างสรรพสินค้า เมื่อใช้จ่ายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานและท่าพระ เฉพาะแบรนด์แฟชั่น และ บิวตี้ (Fashion และ Beauty) นำใบเสร็จและเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตร VISA ทุกประเภทมาลงทะเบียนทุกครั้งที่จุด Redemption ในโซนศูนย์การค้าที่กำหนด ภายในวันและสาขาเดียวกันกับที่ใช้จ่าย โดยใบเสร็จดังกล่าวจะต้องเป็นใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์ หรือพิมพ์ออกมาจากร้านค้าโดยต้องมีตราประทับชื่อร้านค้า (ไม่รับบิลเงินสดที่เขียนด้วยมือทุกกรณี)
 • สินค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมแบ่งชำระจะไม่นำมาคำนวณสิทธิ์
 • บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จะประมวลผลข้อมูลรายชื่อที่ลงทะเบียนและคำนวณจำนวนสิทธิ์จากยอดเงินที่ใช้จ่ายทั้งห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าที่กำหนด ทุก 5,000 บาท รับ 1 สิทธิ์
 • ดูรายละเอียดร้านแฟชั่น และ บิวตี้ (Fashion & Beauty) ในศูนย์การค้าที่ร่วมรายการได้ที่ https://www.mcardmall.com/en/promotions/5009     
 • จับรางวัลวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้างฯ เดอะมอลล์รามคำแหง ชั้น 3
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ทาง www.mcardmall.com,www.facebook.com/mcardforall, M Card Application และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานและท่าพระ
 • หากจับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน บริษัทจะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำซ้อนนั้น แล้วทำการจับรางวัลใหม่ โดยผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 


เงื่อนไขของรางวัล

 • ของรางวัลแพ็คเกจทัวร์กรุงเทพ - จังหวัดภูเก็ต 3 วัน 2 คืน  จำนวน 10 รางวัล  มูลค่า รางวัลละ 71,000 บาท   รวมมูลค่า 710,000 บาท 
 • แพ็คเกจทัวร์กรุงเทพ – ภูเก็ต 1 รางวัล จำนวน 2 ที่นั่ง ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด สายการบินไทยสมายล์หรือเทียบเท่า ค่าออกบัตรโดยสาร ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน โรงแรม พร้อมอาหาร การท่องเที่ยว และกิจกรรมตามที่บริษัทฯกำหนดในโปรแกรมเท่านั้น 
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอรับรางวัลที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานและท่าพระ  โดยติดต่อรับวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 – 15 สิงหาคม 2566
 • หากไม่ได้ติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 • กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และ/หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือ เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับต่อไป
 • ผู้โชคดีจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ส่วนภาษีบุคคลธรรมดา ผู้โชคดีจะต้องนำมูลค่าของรางวัลไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีประจำปีของผู้โชคดีเอง
 • ระบุผู้ร่วมเดินทางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ การเดินทางทั้งไป และกลับต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทางบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบิน หรือเส้นทางอื่นของทางบริษัทฯ ให้กับผู้โชคดีต่อไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ, สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • รายละเอียดรางวัลตามที่บริษัทกำหนดรวมเฉพาะ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โรงแรมที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม โปรแกรมทัวร์ ตามที่บริษัทกำหนดไว้
 • ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็คเกจรางวัลของทางบริษัทฯด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทางในสนามบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากโปรแกรม ตลอดระยะเวลาการเดินทาง
 • กำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2566 – 30 ตุลาคม 2566 
 • ผู้โชคดีจะต้องร่วมเดินทาง ตามโปรแกรมที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ และผู้โชคดีไม่สามารถเรียกร้องของรางวัลอื่นใดหรือเงินสดแทนได้อีก
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
 • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัทในเครือบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลเป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.mcardmall.com, www.facebook.com/mcardforall และ M Card Application
 • รายละเอียดของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด 
We think you'll love