สมาชิก Scarlet M Card, Platinum M Card และ VIP The Mall รับสิทธิพิเศษรับประทานอาหาร มูลค่า 30,000 บาท

เพียงใช้จ่ายสะสมสูงสุด 10 ท่านแรกภายในห้างสรรพสินค้าฯ และศูนย์การค้าฯ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Scarlet M Card, Platinum M Card และ VIP The Mall ครั้งแรกของ 2 มิชลินสตาร์เชฟ จาก 2 ที่สุดร้านดัง ร่วมรังสรรค์มื้อดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

เพียงใช้จ่ายสะสมสูงสุด 10 ท่านแรกภายในห้างสรรพสินค้าฯ และศูนย์การค้าฯ โดยต้องมียอดสะสมภายในห้างสรรพสินค้าฯ 100,000 บาทขึ้นไป และ ศูนย์การค้าฯ 100,000 บาทขึ้นไป  รับสิทธิพิเศษรับประทานอาหาร มูลค่า 30,000 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 2 ที่นั่ง, ทั้งหมด 10 สิทธิ์ตลอดรายการ)


Inspector แต่ละสาขา


เงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก Scarlet M Card, Platinum M Card, VIP The Mall เพียงสะสมยอดใช้จ่ายห้างสรรพสินค้าฯ 100,000 บาทขึ้นไป และ ศูนย์การค้าฯ 100,000 บาทขึ้นไป ภายใต้ชื่อ -สกุล หมายเลขบัตรเดียวกัน ที่ ห้างสรรพสินค้า และ ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์, เดอะมอลล์, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และ สยามพารากอน (ยกเว้นศูนย์การค้าสยามพารากอนและสาขารามคำแหง)  ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 มีนาคม 2566
  • ห้างสรรพสินค้าฯ : รายการส่งเสริมการขายนี้ รวม Power Mall, Gourmet Market ยกเว้น การซื้อสินค้าที่แผนก สุรา/Wine Cellar, Food Hall, Take Home สินค้าแลกซื้อ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ สินค้าจากโปรแกรมผ่อนชำระ การซื้อบัตรกำนัล บัตรเติมเงินทุกประเภท ยา นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และสูตร 2 การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, การซื้อเพื่อการพาณิชย์, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ
  • ศูนย์การค้าฯ : สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน(ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี) โดยใบเสร็จจะต้องมีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการเป็นต้นไป ยกเว้นชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, ร้านเพชรไทย และ ร้านทอง,สินค้าแบ่งชำระ,แบ่งชำระบัตรกำนัล
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สะสมยอดที่จุดลงทะเบียนที่ห้างสรรพสินค้าฯ กำหนดเท่านั้น
  • แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษ วันที่ 15 เมษายน 2566 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 และสามารถรับสิทธิ์รับประทานอาหารภายในเดือน กรกฎาคม 2566
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
  • บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
We think you'll love