สมาชิก Scarlet M Card, Platinum M Card และ VIP The Mall รับบัตรกำนัลห้องพัก 2 วัน 1 คืน ห้อง Heritage Railcar 1 Bedroom Suite รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 30,000 บาท

ที่ InterContinental Khao Yai Resort

สมาชิก Scarlet M Card, Platinum M Card และ VIP The Mall รับบัตรกำนัลห้องพัก 2 วัน 1 คืน ห้อง Heritage Railcar 1 Bedroom Suite รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 30,000 บาท จาก InterContinental Khao Yai Resort

เพียงสะสมยอดใช้จ่ายสูงสุด 10 ท่านแรก โดยต้องมียอดสะสมภายในห้างสรรพสินค้าฯ 100,000 บาทขึ้นไป และศูนย์การค้าฯ 100,000 บาทขึ้น ที่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์, เดอะมอลล์, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน (ยกเว้นศูนย์การค้าสยามพารากอนและสาขารามคำแหง)


พิเศษสำหรับบัตร VIP THE MALL

ช้อปครบ 25,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับบัตรกำนัลห้างฯ 1,000 บาท จำกัดบัตรกำนัลห้างฯ 1,000 บาท ต่อท่านตลอดรายการ ลงทะเบียนรับบัตรกำนัลห้างฯ เฉพาะสาขาที่เป็นสมาชิก VIP ตามหน้าบัตรเท่านั้น ที่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ท่าพระ, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์บางแค, เดอะมอลล์บางกะปิ, เดอะมอลล์โคราช

 • สาขาท่าพระ จำกัด 100 สิทธิ์
 • สาขางามวงศ์วาน จำกัด 100 สิทธิ์
 • สาขาบางแค จำกัด 100  สิทธิ์
 • สาขาบางกะปิ จำกัด 100 สิทธิ์
 • สาขาโคราช จำกัด 100 สิทธิ์


เงื่อนไข TOP SPENDER

 • สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก Scarlet M Card, Platinum M Card, VIP The Mall เพียงสะสมยอดใช้จ่ายห้างสรรพสินค้าฯ 100,000 บาทขึ้นไป และ ศูนย์การค้าฯ 100,000 บาทขึ้นไป ภายใต้ชื่อ -สกุล หมายเลขบัตรเดียวกัน ที่ ห้างสรรพสินค้า และ ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์, เดอะมอลล์, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน (ยกเว้นสาขารามคำแหง และศูนย์การค้าสยามพารากอน)  ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566
 • ห้างสรรพสินค้า ฯ รายการส่งเสริมการขายนี้ รวม Power Mall, Gourmet Market ยกเว้น การซื้อสินค้าที่แผนก สุรา/Wine Cellar, Food Hall, Take Home สินค้าแลกซื้อ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ สินค้าจากโปรแกรมผ่อนชำระ การซื้อบัตรกำนัล บัตรเติมเงินทุกประเภท ยา นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และสูตร 2 การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, การซื้อเพื่อการพาณิชย์, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ศูนย์การค้าฯ สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน(ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี) โดยใบเสร็จจะต้องมีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการเป็นต้นไป ยกเว้นชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, ร้านเพชรไทย และ ร้านทอง, สินค้าแบ่งชำระ, แบ่งชำระบัตรกำนัล
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สะสมยอดที่จุดลงทะเบียนที่ห้างสรรพสินค้าฯ กำหนดเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • แจ้งรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 – 16 มิถุนายน 2566
 • บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด


จุดลงทะเบียนห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า

สาขา ท่าพระ

 • จุด Inspector บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น G
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Sport Mall ชั้น 1
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Power Mall & เคาน์เตอร์Customer Service ชั้น 2


สาขา งามวงศ์วาน

 • จุด One Stop Service บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น 1
 • จุด One Stop Service บริเวณแผนก Lingerie ชั้น 2
 • จุด One Stop Service บริเวณแผนก Men In Trend ชั้น 3
 • จุด One Stop Service บริเวณเคาน์เตอร์Customer Service ชั้น 4


สาขา บางแค

 • จุด Premium บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น G
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Lady’s Boutique ชั้น 1
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Be Trend ชั้น 2
 • จุด Inspector บริเวณเคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 3


สาขา บางกะปิ

 • จุด Inspector บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น G
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Lingerie ชั้น 1
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Sports Mall ชั้น 2
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Power Mall & เคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 3


สาขา นครราชสีมา

 • จุด Inspector บริเวณแผนก Beauty Hallชั้น 1
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Living ชั้น 2
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Power Mall ชั้น 3


สาขา เอ็มโพเรียม

 • จุด Inspector บริเวณแผนก Beauty Hallชั้น M
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Men In Trend ชั้น 2
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Kid’s Planet ชั้น 3
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Power Mall ชั้น 3


สาขา เอ็มควอเทียร์

 • จุด Inspector บริเวณเคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 2 อาคาร C


สาขา พารากอน

 • จุด Redemption บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น M
 • จุด Redemption บริเวณแผนก Lady’s Boutique ชั้น 1
 • จุด Redemption บริเวณแผนก Sport Mall ชั้น 2
 • จุด Redemption บริเวณแผนก Lingerie ชั้น 3
 • จุด Redemption บริเวณแผนก Power Mall & เคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 4


เงื่อนไขบัตรกำนัลห้างฯ 1,000 บาท

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร VIP The Mall , VIP The Mall Lifestore ช้อปครบ 25,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับบัตรกำนัลห้างฯ 1,000 บาท ภายใต้ชื่อ - สกุล หมายเลขบัตรเดียวกัน วันเดียวกัน ภายในห้างสรรพสินค้าฯ สาขาที่เป็นสมาชิก VIP  ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566
 • ห้างสรรพสินค้า ฯ รายการส่งเสริมการขายนี้ รวม Power Mall, Gourmet Market ยกเว้น การซื้อสินค้าที่แผนก สุรา/Wine Cellar, Food Hall, Take Home สินค้าแลกซื้อ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ สินค้าจากโปรแกรมผ่อนชำระ การซื้อบัตรกำนัล บัตรเติมเงินทุกประเภท ยา นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และสูตร 2 การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, การซื้อเพื่อการพาณิชย์, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • จำกัดบัตรกำนัลห้างฯ 1,000 บาทต่อท่านตลอดรายการ สงวนสิทธิ์แลกบัตรกำนัลตามสาขาที่เป็นสมาชิก VIP ตามหน้าบัตรเท่านั้น โดยจำกัดสาขาละ 100 สิทธิ์เท่านั้น ได้แก่ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ท่าพระ, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์บางแค, เดอะมอลล์บางกะปิ, เดอะมอลล์โคราช 
 • ลงทะเบียนรับบัตรกำนัลห้างที่จุด Inspector ที่ห้างกำหนดเท่านั้น


จุดลงทะเบียนห้างสรรพสินค้า

สาขา ท่าพระ

 • จุด Inspector บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น G
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Sport Mall ชั้น 1
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Power Mall & เคาน์เตอร์Customer Service ชั้น 2


สาขา งามวงศ์วาน

 • จุด One Stop Service บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น 1
 • จุด One Stop Service บริเวณแผนก Lingerie ชั้น 2
 • จุด One Stop Service บริเวณแผนก Men In Trend ชั้น 3
 • จุด One Stop Service บริเวณเคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 4


สาขา บางแค

 • จุด Premium บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น G
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Lady’s Boutique ชั้น 1
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Be Trend ชั้น 2
 • จุด Inspector บริเวณเคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 3


สาขา บางกะปิ

 • จุด Inspector บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น G
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Lingerieชั้น 1
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Sports Mall ชั้น 2
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Power Mall & เคาน์เตอร์ Customer Service ชั้น 3


สาขา นครราชสีมา

 • จุด Inspector บริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น 1
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Living ชั้น 2
 • จุด Inspector บริเวณแผนก Power Mall ชั้น 3
We think you'll love