ช้อปครบ 700 บาท/เซลล์สลิป รับส่วนลดทันที 100 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน SCB M VISA

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน SCB M VISA 

ช้อปครบ 700 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับส่วนลดทันที 100 บาท 

ที่ WWW.MONLINE.COM หรือ WWW.GOURMETMARKETTHAILAND.COM

ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566 (141 วัน)


เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน SCB M VISA ธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) รับส่วนลดทันที 100 บาทที่เว็บไซต์ MOnline.com หรือ GourmetMarketThailand.com เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA ตั้งแต่ 700 บาทขึ้นไป/รายการ (ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเมื่อดำเนินการชำระเงิน)
  • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2566
  • จำกัด 1 สิทธิ์ส่วนลด/ท่าน/เดือน (รวม 400 สิทธิ์/เดือน หรือ 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
  • สินค้าที่ไม่ร่วมส่วนลด ได้แก่ นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1และสูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน การซื้อสินค้า และชำระบริการในร้านค้าเช่า และสินค้าประเภทอื่นๆ ตามที่ www.MOnline.com และ www.GourmetMarketThailand.com กำหนดในภายหน้า ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • สิทธิ์ส่วนลด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง
  • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด
  • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ MOnline และ Gourmet Online Call Center  โทร. 02-239-1234 และ SCB Call Center โทร. 02-777-7777


เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม สำหรับบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน SCB M VISA 

รับคะแนน X2 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท/เซลล์สลิป ภายในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, เพาเวอร์ มอลล์, www.monline.com และ www.gourmetmarketthailand.com, รับคะแนน X1 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท/เซลล์สลิป ที่ร้านค้าอื่นๆ นอกห้างสรรพสินค้า ออนไลน์ และทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ VISA, คะแนนสะสมที่ได้รับ รวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว 


เงื่อนไขการรับส่วนลด 5% สำหรับบัตรเดบิต SCB M VISA

รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรซื้อสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการภายในห้างสรรพสินค้า เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป และ www.monline.com ครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร ซื้อสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการใน กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท และ www.gourmetmarketthailand.com ครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป 

ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ยกเว้นการใช้ส่วนลดกับสินค้าประเภท นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน และร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า


We think you'll love