รับเพิ่มฟรี 50 บาท เมื่อซื้อบัตร Food Card มูลค่า 250

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน SCB M VISA

รับเพิ่มฟรี 50 บาท เมื่อซื้อบัตร Food Card ที่ Gourmet Eats มูลค่า 250 บาท รวมมูลค่า 300 บาท ที่ Gourmet Eats โดยเลือกชำระผ่านบัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน SCB M VISA 

ระหว่างวันที่ 13 มี.ค. 66 – 31 ก.ค. 66

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน SCB M VISA ธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ซื้อบัตร Food Card ที่ Gourmet Eats มูลค่า 250 บาท รับเพิ่มฟรีอีก 50 บาท รวมมูลค่า 300 บาท โดยผู้ถือบัตรต้องชำระผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2566 -  31 กรกฎาคม 2566
 • ผู้ถือบัตรต้องกดรับสิทธิ์ผ่าน M Card Application ก่อนการซื้อบัตร Food Card เพื่อรับฟรีอีก 50 บาทเท่านั้น โดยคูปองจะมีอายุการใช้งาน 30 นาที หลังจากกดรับสิทธิ์
 • จำกัด 4 สิทธิ์ / ผู้ถือบัตร / เดือน
 • จำกัดสิทธิ์รวม 1,500 สิทธิ์/เดือน หรือ 7,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • บัตรนี้ใช้ได้ เฉพาะ Gourmet Eats สาขาที่ซื้อบัตรเท่านั้น (เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ, โคราช, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ยกเว้น บลูพอร์ต หัวหิน)
 • บัตร Food card เป็นแบบไม่รับคืนเงินในบัตร มีระยะเวลาการใช้ 30 วัน นับจากวันที่ซื้อบัตร
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • ธนาคารและ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากกรณีดังต่อไปนี้

        - การไม่ได้รับสิทธิ์ผ่าน M Card Application เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตร 

        - การไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิ์ใน M Card Application

        - การใช้งานสิทธิ์ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้

        - สิทธิ์ที่หมดอายุและไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์ รวมทั้งไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้

 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดจำหน่ายบัตร Food Card ที่ Gourmet Eats หรือสอบถามเพิ่มเติม SCB M CALL CENTER โทร.1295  

We think you'll love