สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA

สมัครได้ที่บูธ SCB M ในห้างฯ หรือแอป SCB EASY

สิทธิพิเศษผู้สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA

ระยะเวลา : วันที่ 1 เมษายน 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

ช่องทางการสมัครบัตร

 • บูธ SCB M ในห้างฯ เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน
 • SCB EASY APPLICATION

สมัครบัตร คลิกที่นี่ 
หรือสมัครบัตรผ่าน SCB EASY APPLICATION คลิกที่นี่ 

รายละเอียดโปรโมชั่น

สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ วันนี้


รับปัง! กระเป๋าล้อลาก Red Deluxe by Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 1 ใบ

เมื่อสมัครบัตรฯ และมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตร


ปังทุกวัน กับบัตรเครดิต SCB M VISA ปังกับอภิสิทธิ์เหนือระดับ ทั้งในห้างฯ และทั่วโลก


 • ลดทุกวันสูงสุด 35%
  เมื่อใช้ส่วนลดจากบัตร และแลกคะแนน 2 เท่าของยอดซื้อ
 • รับ M Point สูงสุด x 4
  เมื่อใช้จ่ายครบทุก 25 บาท
 • แบ่งชำระได้ 0% นาน 3 - 10 เดือน
  เมื่อใช้จ่ายในห้างฯ และออนไลน์ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป หรือในหมวดที่ร่วมรายการตามยอดที่กำหนด
 • เติมน้ำมัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%
  ไม่ต้องใช้คะแนนแลกที่สถานีบริการน้ำมันเซลล์ทั่วประเทศ


เงื่อนไขสมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA หรือรวมกันเรียกว่าบัตรเครดิต SCB M VISA และได้รับอนุมัติบัตรเครดิต เป็นผู้ถือบัตรหลักรายใหม่ (ผู้ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต SCB  และ/หรือ บัตรเครดิต CardX บัตรหลักทุกประเภทมาก่อน หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรไปแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติใหม่) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 - 31 กรกฎาคม 2566
 • รับฟรี กระเป๋าล้อลาก Red Deluxe by Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 1 ใบ สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต SCB  และ/หรือ บัตรเครดิต CardX บัตรหลักทุกประเภท หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติใหม่ ที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

(1) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับกระเป๋าล้อลาก Red Deluxe by Caggioni มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 1 ใบ

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีบัตรเครดิต SCB และ/หรือ บัตรเครดิต CardX มาก่อน หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ เมื่อสมัครบัตรเครติด SCB M VISA บัตรหลักรายใหม่ และได้รับอนุมัติระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 กรกฎาคม 2566 และมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร รับกระเป๋าล้อลาก Red Deluxe by Caggioni มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 1 ใบ
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เงื่อนไขนี้สำหรับการสมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA ทุกช่องทางของธนาคาร เช่น สาขาของ SCB , แอป SCB EASY, บูธ SCB M ในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, พนักงานหรือตัวแทนขายทาง Direct Sales / Telesales ฯลฯ
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าล้อลาก Red Deluxe by Caggioni จำนวน 1 ใบ ให้กับผู้ถือบัตรเครดิตที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรได้ให้ไว้กับธนาคาร ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางดังกล่าวหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของอื่นที่มีคุณภาพและราคาเท่าเทียมกันแทน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  *ผู้ถือบัตรเครดิตประเภทบัตรเสริม ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต SCB และ/หรือ บัตรเครดิต CardX บัตรหลักทุกประเภท หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB และ/หรือ บัตรเครดิต CardX บัตรหลักไปแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตามวันที่ทำรายการ (Transaction Date) โดยยอดใช้จ่ายที่สามารถนำมาคำนวณตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ รายการซื้อสินค้า/บริการ รายการซื้อประกัน รายการซื้อ สินค้า/บริการ ทางออนไลน์ รวมทั้งให้นำยอดรวมของรายการซื้อสินค้า/บริการ ก่อนทำรายการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน และยอดแบ่งชำระรายการซื้อสินค้า/บริการ ที่ทำรายการแบ่งชำระ ดีจัง 0% ที่ชำระแล้ว 
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณ ได้แก่ รายการที่ถูกยกเลิก รายการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) (MCC 6211) ภาษีอากร รายการประมูลทะเบียนภาษีรถยนต์ ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) รวมถึงรายการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี รายการซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศทุกสกุลเงิน รายการเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Tax refund และ/หรือ การ refund ทุกประเภท ยอดแบ่งชำระรายเดือนของรายการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน และยอดรวมก่อนทำรายการแบ่งชำระ ดีจัง 0% รวมถึงยอดแบ่งชำระรายเดือนของรายการแบ่งชำระ ดีจัง 0% ที่ยังมิได้ชำระ รวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย
 • สิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • จำกัดสิทธิประโยชน์ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร.1295
We think you'll love