สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ โอนคะแนน 35 Smile Points รับ 800 M Point

กดรับสิทธิ์ผ่าน MTL Click Application แสดงรหัสรับสิทธิ์ ณ จุดแลกคะแนนในห้างฯ ที่กำหนด

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ

35 Smile Points โอนเป็น 800 M Point

จำกัด 1 ท่าน / 10 สิทธิ์ / สัปดาห์  จำกัดจำนวน 5,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ

ระยะเวลา : วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 

จุดแลกคะแนนภายในห้างฯ เดอะมอลล์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน 


วิธีการรับสิทธิ์
รับสิทธิ์ผ่าน MTL CLICK APPLICATION แสดงรหัสรับสิทธิ์ ภายใน 30 นาที 
ณ จุดแลกคะแนนสะสมภายในห้างฯ ที่กำหนด

เงื่อนไข
 • แสดงรหัสรับสิทธิ์ “บาร์โค้ด” พร้อมบัตรสมาชิก M Card , M Card Mobile Application หรือบัตรประชาชน ณ จุดแลกคะแนนภายในห้างฯ ที่กำหนด เพื่อทำการโอนคะแนน โดยคะแนน M Point จะเข้าทันทีเมื่อทำรายการสำเร็จ
 • ผู้ทำการโอนคะแนน จะต้องเป็นสมาชิก M Card หากยังไม่เป็นสมาชิก M Card สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสมัครได้ทันที ณ จุดแลกคะแนนสะสม หรือสมัครผ่าน M Card Application
 • คะแนน M Point ที่ได้รับแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือคืนคะแนนได้
 • คะแนน M Point จะมีอายุ 3 ปี นับจากปีที่มาทำรายการโอนคะแนน สามารถตรวจสอบคะแนนสะสม M Point และสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ได้ที่ M Card Mobile Application, www.mcardmall.com และเคาน์เตอร์ M Card ภายในห้างฯ ทุกสาขา
 • บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม Smile Point ทุกกรณี
 • บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
 • พนักงานและตัวแทนของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิ์ได้
 • คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ เดอะมอลล์ และ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ muangthai.co.th
We think you'll love