SCB M E-Bonus#2 รับส่วนลดรวม 1,210 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต SCB M VISA

SCB M E-BONUS
ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. 66 -  25 มิ.ย. 66
เฉพาะแผนก กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ โฮม เฟรช มาร์ท เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน และกูร์เมต์ มาร์เก็ต เทอร์มินอล 21 เดอะพรอมานาด คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ MRT ลาดพร้าว Design Village พุทธมณฑล และ Design Village บางนา

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA
รับ E-Coupon ส่วนลดรวมสูงสุด 1,210 บาท / ท่าน* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่กำหนด(ยอดหลังหักส่วนลดทุกประเภทแล้ว) ดังนี้


เงื่อนไข:

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต หรือ โฮม เฟรช มาร์ท เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน รวมสาขา Standalone (ยกเว้นสาขาบลูพอร์ต) ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 – 25 มิถุนายน 2566


• ลูกค้าจะต้องสแกน QR Code หรือคลิก link เพื่อรับ E-Coupon ส่วนลดกูร์เมต์ มาร์เก็ต หรือ โฮม เฟรช มาร์ท ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน 


• กดรับสิทธิ์ E-Coupon ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน และแสดงรหัส E-Coupon เพื่อรับส่วนลดตามที่ระบุ กับพนักงานแคชเชียร์ก่อนการชำระเงินที่จุดขาย หลังจากกดรับสิทธิ์มีระยะเวลาการใช้ภายใน 120 นาที


• ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ ในทุกกรณี


• ภาพที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอหรือภาพถ่ายทุกกรณีไม่สามารถนำมาใช้รับสิทธิ์ได้


• จำกัดสิทธิ์ 1 ชุด E-Coupon/ท่าน (1 ชุด E-Coupon เป็นส่วนลดมูลค่า 1,210 บาท ประกอบด้วย E-Coupon ส่วนลด Gourmet 6 รายการ จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ 1 หมายเลขสมาชิก M Card) 


• จำกัดสิทธิ์รวม 12,500 สิทธิ์ รวมทุกสาขา (ยกเว้นสาขาบลูพอร์ตหัวหิน) ที่ร่วมรายการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย


• ยกเว้นสินค้าจากโปรแกรมแบ่งชำระ SCB ดีจัง 0%, สินค้านมผงสำหรับเด็กและทารก สูตร 1 และสูตร 2, ยา, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, สินค้ายกหีบ / ขายเหมา, สินค้าที่ซื้อผ่าน M Online, Gourmetmarketthailand.com, Chat & Shop, Call to order, บัตรกำนัลห้างฯ, Gift Card ทุกประเภท, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าประกัน, ทองคำ และร้านค้าเช่าที่ไม่ร่วมรายการ


• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และ E-Coupon ส่วนลดในแผนกกูร์เมต์ มาร์เก็ต 6 รายการ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้


• ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับ E-Coupon จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือ ละเมิด ระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับส่วนลด ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกส่วนลดคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรที่ได้รับส่วนลด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่อง ใดๆ กรุณาติดต่อบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง


• ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด


• ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M CALL CENTER โทร. 1295

We think you'll love