ฉลองตำนานบทใหม่ ไบร์ทกว่าเดิม รับ M Point x5 เมื่อช้อปด้วยบัตร Bangkok Bank M Visa

รับ M Point x5 เมื่อช้อปครบทุก 25 บาท

รับคะแนนสะสม M Point x5 เมื่อใช้จ่ายครบทุก 25 บาท และจ่ายผ่านบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa

 • เมื่อช้อปภายในห้างฯ และช่องทางออนไลน์ จำกัดยอดใช้จ่ายรวม 20,000 บาท / บัตร / เดือน รวมสูงสุด 60,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ
 • เมื่อช้อปภายในศูนย์การค้าฯเครือ เดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ (เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ) จำกัดยอดใช้จ่ายรวม 20,000 บาท / บัตร / เดือน รวมสูงสุด 60,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ
 • เมื่อช้อปภายในศูนย์การค้าฯ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และ เอ็มสเฟียร์ (เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ) จำกัดยอดใช้จ่ายรวม 50,000 บาท / บัตร / เดือน รวมสูงสุด 150,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ

ระยะเวลา : วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงื่อนไข

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa ทุกประเภท ครบทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม M Point เพิ่มเป็น 5 เท่า โดยคะแนนสะสม 5 เท่าที่ได้รับ นับรวมคะแนนสะสมปกติของบัตรเครดิตแล้ว (เฉพาะการชำระแบบเต็มจำนวน ไม่รวมรายการผ่อนชำระทุกประเภท) 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของทางธนาคารได้
 • การคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ เมื่อใช้จ่ายภายในห้างฯ และ กูร์เมต์ มาร์เก็ตและโฮม เฟรช มาร์ท (รวมช่องทางออนไลน์) : ยอดใช้จ่ายครบทุก 25 บาท บัตรเครดิต Bangkok Bank M Legend และ บัตรเครดิต Bangkok Bank M Luxe รับคะแนนสะสมปกติ 4 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 1 เท่า, บัตรเครดิต Bangkok Bank M Live รับคะแนนสะสมปกติ 3 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่า หรือ เมื่อใช้จ่ายที่แผนกเพาเวอร์มอลล์: ครบทุก 25 บาท บัตรเครดิต Bangkok Bank M Legend และ บัตรเครดิต Bangkok Bank M Luxe รับคะแนนสะสมปกติ 3 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่า, บัตรเครดิต Bangkok Bank M Live รับคะแนนสะสมปกติ 2 เท่า คะแนนสะสมพิเศษ 3 เท่า 
 • การใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้า ได้แก่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ และเดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์, พารากอน รวมแผนก เพาเวอร์มอลล์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต และโฮม เฟรช มาร์ท (รวมสาขา Stand Alone), ช่องทางออนไลน์ M Online App, M Online.com, Gourmet Market App และ GourmetMarketThailand.com
 • การคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า: ยอดใช้จ่ายครบทุก 25 บาท บัตรเครดิต Bangkok Bank M Legend Visa Infinite และ บัตรเครดิต Bangkok Bank M Luxe Visa Signature รับคะแนนสะสมปกติ 2 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 3 เท่า, บัตรเครดิต Bangkok Bank M Live Visa Platinum รับคะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่าตรวจสอบรายละเอียดสาขา และร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com/BangkokBankMVisa
 • การใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า ได้แก่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ และเดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และ เอ็มสเฟียร์
 • ธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไขโปรโมชั่นตามวันที่ทำรายการ (Transaction Date) โดยผู้ถือบัตรไม่ต้องลงทะเบียน  และดำเนินการคำนวณคะแนนสะสม M Point พิเศษทุกสิ้นเดือนปฏิทิน โดยนำคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 15 วัน นับจากสิ้นเดือนปฏิทิน 
 • ขอสงวนสิทธิ์คำนวณคะแนนสะสม M Point เพิ่มเป็น 5 เท่า เพื่อเข้าบัญชีให้กับผู้ถือบัตรที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต  Bangkok Bank M Visa ที่ไม่มีรายการผิดนัดชำระ, ไม่ผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต จนถึงวันที่ธนาคารมอบคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรเครดิต โดยยึดข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คะแนนสะสมเพิ่มพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและห้างฯ กำหนด ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ จุดแลกรับของสมนาคุณของศูนย์การค้า และ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa โทร. 0 2638 4100
We think you'll love