Privacy Policy

ทั่วไป

การเข้าและการใช้เว็บไซต์ของเดอะมอลล์ กรุ๊ปต้องเป็นไป ตามกฏหมายของประเทศไทยและกฏและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์

ข้อความทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์เดอะมอลล์ กรุ๊ป พ.ศ. 2552เดอะมอลล์ กรุ๊ปขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟท์แวร์ และอื่นๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ซึ่ง เดอะมอลล์ กรุ๊ปเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา เดอะมอลล์ กรุ๊ปยินยอมให้ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หรือตัดทอนข้อความเหล่านี้มาใช้ด้วยวิธีสั่งพิมพ์บนกระดาษ การถ่ายโอนข้อมูลใส่ ฮาร์ดดิสก์ หรือ แจกจ่ายให้บุคคลอื่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันมิใช่เป็นผลประโยชน์ทางการค้า ห้ามมิให้ใช้ในกรณีเพื่อการค้า หรือเพื่อได้ผลประโยชน์ทางการค้า หรือดัดแปลงและเอาไปใช้ในงานอื่นๆ ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ รวมถึงการนำไปใส่ในเว็บไซต์อื่นๆ

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเดอะมอลล์ กรุ๊ป

เนื้อหา

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง โดยเฉพาะ และไม่มีการประกันความเที่ยงตรงและความสมบูรณ์ ทั้งเดอะมอลล์ กรุ๊ปและพนักงาน หรือ ตัวแทนไม่ได้รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการเข้าหรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือ เว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ แก้ไขข้อมูลที่ปรากฎในอินเตอร์น็ตไซด์นี้หากหรือเมื่อเราพิจารณาว่าเหมาะสม โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างไร

เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน

เดอะมอลล์ กรุ๊ปอาจมีการเชื่อมข้อมูลกับเว็บของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ แต่มิได้หมายความว่าเดอะมอลล์ กรุ๊ปต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือกับเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ปและพนักงานมิได้รับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ ที่สร้างขึ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น การที่เชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจถือ โดยนัยได้ว่าเดอะมอลล์ กรุ๊ปรับรองเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่กล่าวถึงในเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น หากท่านพบว่าท่านเข้าสู่อีกเว็บไซต์หนึ่ง ท่านสามารถกลับมาที่เว็บไซต์นี้ได้โดยคลิกที่ ลูกศร "back" หรือคีย์คำว่า http://www.mcardmall.co.th

การเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์นี้อาจมีพื้นที่ให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัวให้กับเดอะมอลล์ กรุ๊ปและ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่คุณกรอกจะไม่ถือเป็นความลับ แต่บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบาย ด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุว่าจะต้องมีกระบวนการต่างๆ ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้เฉพาะในวัตุประสงค์ที่ระบุไว้ในการให้ข้อมูลนั้นๆ เท่านั้น โดยในแต่ละหน้าที่มีช่องให้กรอกข้อมูลจะมีคำอธิบายว่า ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้อย่างไร

การใช้ Cookies

Cookies (คุกกี้ส์) เป็นตัวแปรแบบตัวอักษรที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของคอมพิวเตอร์ ของคุณเพื่อที่จะสามารถจดจำคุณได้ ไฟล์ Cookies จะประกอบด้วยชื่อของเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของ Cookies นั้นๆ และระยะเวลาคงอยู่ของ Cookies และตัวเลขรหัสประจำตัวที่ได้มาจากการสุ่ม เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไต์ เราจะส่ง Cookies ไปยังเครื่องของคุณ ซึ่งจะมีประโยชน์ดังนี้ 

  • ช่วยให้เรารู้จักคุณในฐานะผู้ใช้งานคนหนึ่ง โดยดูจากรหัสประจำตัว เพื่อให้เราสามารถแสดง เนื้อหา หรือ โฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณในครั้งต่อไปที่คุณเข้ามาเยี่ยมชม หรือ ทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการโชว์โฆษณาที่คุณเคยชมไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วได้ เนื่องจากเราจดจำผู้ใช้ด้วยเลขรหัสของ Cookies เราจึงเพียงแต่ตรวจสอบเพื่อทำความเข้าใจ ว่าคุณมีพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์อย่างไร เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ ให้ตรงใจคุณ โดยการใช้ Cookies นี้เราจะไม่สามารถทราบได้ว่าเลยตัวจริงของคุณเป็นใคร
  • ในเว็บไซต์นี้ จะมี Cookiesทั้งหมด 2 ชนิด คือ Cookies ชั่วคราว ซึ่งจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณเฉพาะในขณะที่คุณเปิดหน้าเว็บไซต์ของเรา และหายไปเมื่อคุณออกไปจากเว็บไซต์ของเรา และอีกประเภทคือ Cookies ที่มีกำหนดอายุ ซึ่งจะคงอยู่จนกว่าจะหมดเวลาที่กำหนด

การปฏิเสธการรับ / เปิดรับ Cookies

คุณสามารถที่จะรับหรือปฏิเสธการรับ Cookies ได้โดยแก้ไขการตั้งค่าในบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างจากเว็บไซต์ของเราได้ ในกรณีที่ปฏิเสธการรับ Cookies

มีวิธีการจัดการกับ Cookies หลายวิธี หากคุณใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องในสถานที่ต่างๆ กัน คุณควรจะดูให้แน่ใจว่าบราวเซอร์ของแต่ละเครื่องได้ตั้งค่าไว้ตามที่คุณต้องการ

บราวเซอรรุ่นใหม่ๆ หลายโปรแกรมมีฟังก์ชั่นที่จะวิเคราะห์นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล ของแต่ละเว็บไซต์ และเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมความเป็นส่วนตัวได้ตามต้องการ ซึ่งเรียกกันว่า P3P (Privacy Preference Platform)

คุณสามารถลบ Cookies ที่อยู่ในบราวเซอร์ในเครื่องของคุณได้ โดยเราจะยกตัวอย่างจากโปรแกรม ไมโครซอฟต์ วินโดว์ส (Microsoft Windows)

หากคุณต้องการลบ Cookies ให้คุณดำเนินการดังนี้: 

  • คลิี๊กที่ My Computer
  • กดคลิ้กที่ปุ่ม "Search" (ค้นหา) บนเมนูด้านบน
  • เลือก "All files and folders"
  • พิมพ์คำว่า "cookie" เข้าในช่อง Search
  • กดคลิ้ก "Search"
  • ดับเบิ้ลคลิ้กบนโฟลเดอร์ ชื่อ Cookies ที่คุณพบ
  • เลือกไฟล์ Cookies ที่คุณต้องการลบ
  • กดปุ่ม Delete (ลบ) บนคีย์บอร์ดของคุณ

ถ้าคุณไม่ได้ใช้ ไมโครซอฟต์ วินโดว์ส และต้องการจะลบ Cookies คุณควรเปิดไปที่เมนู Help แล้วหาคำว่า Cookies เพื่อขอข้อมูลว่าจะสามารถลบ Cookies ได้อย่างไร