M Privilege

สมาชิก M Card ทุกประเภท รับส่วนลด 10% สำหรับลูกค้า ​เมื่อซื้อครบ 5,000 บาทขึ้นไป

 • รับส่วนลด 10% สำหรับลูกค้า ​เมื่อซื้อครบ 5,000 บาทขึ้นไป

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  1. กรุณาแสดง SMS ทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการได้
      ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60
  2. สามารถใช้บริการได้ที่ PANDORA    
      - สาขา เดอะมอลล์โคราช ชั้น 1  โทร. 044-390-567
  3. จำกัด 1 หมายเลขสมาชิก / 1 สิทธิ์ / เดือน
  4. จำกัดจำนวนสิทธิ์ 1,500 สิทธิ์ ตลอดรายการ
  5. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสินค้าราคาปกติเท่านั้น
  6. ไม่สามารถแลกเปลี่ยน เป็นเงินสดหรือทอนได้ และไม่สามารถ
      ใช้กับโปรโมชั่นอื่นๆได้
  7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   
  8. ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  9. ลงทะเบียนฟรี โดยส่ง SMS (สมัครเพียงครั้งเดียว) พิมพ์หมายเลข
      M Card 16 หลัก เว้นวรรค หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (หมายเลข
      พาสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติ) ส่ง SMS มาที่ 4514442 สำหรับ AIS,
      4764442 สำหรับ dtac, 4000406 สำหรับ TrueMove H เมื่อลงทะเบียน
      แล้วสามารถกดรหัสเพื่อรับสิทธิ์ได้ทันที  ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

   

  PANDORA
  www.pandora.net/en-th