ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาสมาชิก M Card 10,000 บาท

 • ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาสมาชิก M Card 10,000 บาท

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับลูกค้า M CARD

รายการตรวจสุขภาพ Check up Programs
การตรวจวัดพื้นฐาน : การวัดสัญญาณชีพ,
การหาค่าดัชนีมวลกาย
Vital Signs
ตรวจร่างการโดยแพทย์ Physical Examination
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Counts (CBC)
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเส้นเลือด Fasting Blood Sugar, HbA1C
ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Test
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH, Free T4
ตรวจการทำงานของไต Creatinine
ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP for Liver Cancer
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination
เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน
ความถี่สูง
ECHO
อัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและล่าง Ultrasound of Whole Abdomen
ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือด ABI
ตรวจภาวะกระดูกพรุน BMD 2 Part
ราคาสมาชิก M Card 10,000 บาท

*คำแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจกรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม
(ยกเว้นน้ำเปล่า) อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง*

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  1. แสดงบัตร M Card ต่อพนักงานเมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ
      ในราคาสมาชิก M Card ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. –  31 ธ.ค. 60
  2. ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4
      เวลา 07.00 – 16.00 น.
      1308/9 ถนน มิตรภาพ ตำบล เมือง จังหวัด นครราชสีมา
      โทร. 044-429999 / E-mail:bkhspecialproject@bgh.co.th
      Website : www.bkh.co.th
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  4. โปรโมชั่นไม่สามารถทอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดสอบถามรายละเอียด
      เพิ่มเติม ณ จุดขาย