สมาชิก M Card รับส่วนลด สูงสด 50% สำหรับห้องพัก Superior และ Cottage จากราคาปกติ

 • รับส่วนลด 50% สำหรับห้องพัก Superior และ Cottage
  จากราคาปกติ 3,900 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
  (สำหรับวันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี)
   
 • รับส่วนลด 30% สำหรับห้องพัก Superior และ Cottage 
  จากราคาปกติ 3,900 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
  (สำหรับวันศุกร์ - วันเสาร์) 

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  1. แสดงบัตร M Card ทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 60
  2. ใช้บริการที่ STARLITE KHAOYAI
      119 หมู่ 6 ตำบล หนองน้ำแดง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา
      โทร.02-245-3761-2 / E-mail: reservation.rsvn@gmail.com 
      Website : www.starlitekhoyai.com
  3. สำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ขึ้นอยู่ขณะห้องว่าง)
      และชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับโรงแรมฯ
  4. สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาวต่อเนื่อง
      โดยเพิ่มชำระ 500 บาท
  5. กรณีเตียงเสริมชำระเพิ่ม 700 บาท พร้อมอาหารเช้า
  6. กรณีเข้าพักระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 60 ชำระเพิ่ม 500 / ห้อง / คืน
  7. ไม่สามารถใช่ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
      หรือทอนได้
  8. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. ภายใต้เงื่อนไขที่กหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย