สมาชิก M Card รับส่วนลด 30% จากราคาปกติ สำหรับห้องพักทุกประเภท พร้อมอาหารเช้า

 • รับส่วนลด 30% จากราคาปกติ สำหรับห้องพักทุกประเภท
  ​พร้อมอาหารเช้า

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  1. แสดงบัตร M Card ทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60 - 1 ก.ค. 61
  2. ใช้บริการที่ โรงแรม วี-วันโคราช
      666/6 ถนน ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
      โทร.044-342-444 / E-mail: reservation@v-onehotelkorat.com
      Website : www.v-onehotelkorat.com
  3. สามารถใช้บริการได้ทุกวันรวมไปถึงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
      วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว
  4. โทรสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันและแจ้งการใช้สิทธิพิเศษ
  5. 1 หมายเลขสมาชิก / 3 ห้อง / ครั้ง
  6. กรณีเตียงเสริมทางโรงแรมคิดค่าที่เตียงเสริม 700 บาท/ท่าน
      พร้อมอาหารเช้า
  7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางโรงแรมได้และไม่สามารถ
      แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนได้
  8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  9. ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย