สมาชิก M Card รับส่วนลด 10% จากราคาปกติ สำหรับห้องพัก Suite Vila พร้อมอาหารเช้า

 • รับส่วนลด 10% จากราคาปกติ สำหรับห้องพัก Suite Vila
  พร้อมอาหารเช้า

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  1. แสดงบัตร M Card ทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 19 ธ.ค. 60
  2. ใช้บริการที่ โรงแรมแคนทารี บีช  เขาหลัก พังงา
      64, 65, 72 หมู่ 2 ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา (เขาหลัก)
      E-mail: resevations@kantarybeach-kholak.com
      Website : www.kameocollection.com
  3. สำรองห้องพักล่วงหน้าได้อย่างไม่กำหนดและแจ้งการใช้สิทธิพิเศษ
  4. กรณีที่ลูกค้าขอบริการเตียงเสริมทางโรงแรมคิดค่าเตียงเสริม
      ตามอัตราที่กำหนดไว้
  5. สามารถใช้บริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว
  6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางโรงแรมได้และไม่สามารถ
      แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนได้
  7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  8. ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย