สมาชิก M Card รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักหรือบ้านพักและค่าอาหาร

 • รับส่วนลด 10%  สำหรับค่าห้องพักหรือบ้านพักและค่าอาหาร

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  1. แสดงบัตร M Card ทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. -31 ธ.ค. 60
  2. ใช้บริการที่  โรงแรม ณุศา มายโอโซน เขาใหญ่ บ้านป่าตะเคียน  
      หมู่ 6  ตำบลวังไทร  อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130
      โทร. 044 009 100 / E-mail : xo.myozone@nusasiri.com 
      Website : www.nusasiri.com
  3. สำหรับส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มทุกชนิด)
      ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  4. กรณีมีบุคคลที่ 3 พักทางโรงแรมคิดค่าที่นอนเสริมตามอัตราที่กำหนดไว้
  5. ใช้ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดยาว และเทศกาลต่างๆ
      ขึ้นอยู่ขณะห้องว่าง
  6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางรีสอร์ทได้และไม่สามารถ
      แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนได้
  7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  8. ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย