Promotion

ช้อป กิน ฟิน IN TAIWAN

จ. 1 เม.ย. 62 - อ. 31 ธ.ค. 62
117

รายละเอียด

ช้อป กิน ฟิน IN TAIWAN

สิทธิพิเศษบัตรเฉพาะบัตร SCB M VISA ทุกประเภท
รับส่วนลด และสิทธิพิเศษจากร้านค้าชั้นนำ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่ประเทศไต้หวัน
ระยะเวลารายการ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น

(คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 1. รับอภินันทนาการ กระเป๋าช้อปปิ้งที่ Sugar & Spice คลิก
 2. รับอภินันทนาการ Trio Appetizer ที่ Shin Yeh Dining คลิก
 3. รับอภินันทนาการ ของขวัญพิเศษ ที่ Regent Galleria คลิก
 4. รับส่วนลดพิเศษในราคาพิเศษที่ Cathay Healthcare Management คลิก
 5. รับอภินันทนาการ เครื่องดื่ม ที่ Wellspring by Silks คลิก
 6. รับส่วนลดสูงสุด TWD300 ที่ Just Sleep คลิก
 7. รับส่วนลดพิเศษ 5% ที่ Tai Yang Tang Lao Dian Food Co., Ltd คลิก
 8. รับส่วนลดสุดพิเศษ 5% ที่ Jiu Zhen Nan Bakery คลิก
 9. รับส่วนลดพิเศษ 5% ที่ Tenren's Tea คลิก
 10. รับส่วนลดพิเศษ 5% ที่ Cha FOR TEA คลิก
 11. รับอภินันทนาการ ชุดอาหาร ที่ร้านอาหาร Dingxian Restaurant คลิก
 12. รับส่วนลดพิเศษ 5% ที่ MIRADA คลิก
 13. รับสิทธิ์สุดพิเศษ เพลิดเพลินกับราคาสมาชิกที่ Carrefour คลิก
 14. รับส่วนลด 10% ที่ eslite spectrum- AXES คลิก
 15. รับส่วนลดสุดพิเศษ 10% ที่ eslite spectrum-expo คลิก
 16. รับส่วนลดสูงสุด 10% ที่ eslite Bookstore คลิก
 17. รับส่วนลดสูงสุด 10% ที่ Eslite Wine Cellar คลิก
 18. รับส่วนลดพิเศษ 5% ที่ Kuaiche คลิก
 19. รับอภินันทนาการ Osmanthus Red Bean Pastries ที่ Silks Palace at the Palace Museum คลิก
 20. รับส่วนลดสูงสุด 10% และอภินันทนาการ ของขวัญ Hayash ที่ Tainan Hayashi Department Store คลิก


ฟรี! ประกันการเดินทาง
1 เม.ย.62 – 31 ธ.ค.62
สิทธิพิเศษบัตร SCB M VISA ลงทะเบียนรับประกันการเดินทางต่างประเทศฟรี! 
สูงสุด 10 วัน ลงทะเบียน คลิก  


เงื่อนไข

 • สิทธิประโยชน์ต่างๆ นี้มีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ตามเวลาของประเทศไต้หวัน)
 • สิทธิประโยชน์มีผลใช้ได้กับบัตร SCB M VISA ทุกใบ 
 • สิทธิประโยชน์นี้จะได้รับจำเพาะร้านสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น กรุณาตรวจสอบรายชื่อของร้านสาขาที่ร่วมรายการก่อนการใช้สิทธิประโยชน์
 • ในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ นี้ เมื่อใดที่ท่านจะแลกรับสิทธิประโยชน์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ท่านจำเป็นต้องแสดงบัตร SCB M VISA และคูปองสิทธิประโยชน์  (ในกรณีที่ทางร้านค้าจำเป็นต้องใช้อ้างอิงเพื่อการแลกรับสิทธิประโยชน์*) ในกรณีที่ท่านจับจ่ายกับร้านค้าออนไลน์ กรุณาใส่ข้อมูลรหัสส่งเสริม SCB M VISA เข้าไปที่หน้าเว็ปไซต์ของร้านค้าออนไลน์นั้นด้วย
 • สิทธิประโยชน์ต่างๆ นี้ไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรโมชั่น การลดราคา คูปองหรือสิทธิพิเศษอื่นใดได้ อีกทั้ง ไม่สามารถถ่ายโอนและไม่แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้ารายการอื่นใดได้
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับแต่ละสิทธิประโยชน์นั้นแตกต่างกันไป กรุณาอ่านทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับแต่ละสิทธิประโยชน์ก่อนการใช้สิทธิประโยชน์ ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมต่างๆ ต้องเป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนดขึ้น ซึ่งอาจไม่ได้ระบุไว้ที่หน้าเว็ปไซต์ www.mcardmall.com หรือ หรือเว็บไซต์ห้างในเครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้ถือบัตร SCB M VISA จำเป็นต้องรับผิดชอบตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ที่ทางร้านค้าที่ร่วมรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้กำหนดมา
 • เนื่องจาก SCB M VISA และผู้แทนของวีซ่าได้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผลในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว ดังนั้น ผู้ถือบัตร SCB M VISA จึงไม่สามารถอ้างสิทธิ์ ร้องเรียน หรือเรียกร้องการชดเชยใดได้ ในกรณีที่พบเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • ก) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด (ทั้งโดยประมาทหรืออื่นใด) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ระบุไว้ในหน้าเว็ปไซต์ www.mcardmall.com หรือเว็บไซต์ห้างในเครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป
 • ข) การบอกปัดหรือไม่ปฏิบัติตามในส่วนใดของร้านค้าที่ร่วมรายการเพื่อการจัดหาหรือส่งเสริมสิทธิพิเศษต่างๆ ภายใต้แคมเปญ "ช้อปกินฟิน ที่ไต้หวัน" (ช้อป กิน ฟิน IN TAIWAN)
 • สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่มีผลใช้ได้กับจุดใดที่กฎหมายจำกัดไว้ ห้ามไว้ หรือรายการที่ต้องชำระภาษี
 • สิทธิประโยชน์และบริการต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงหรือไม่คงความต่อเนื่องได้ ทาง SCB M VISA สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือยกเลิกบางส่วนหรือทั้งสิ้นของสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ค้าที่ร่วมรายการ ทาง SCB M VISA จะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกใดๆ ในสิทธิประโยชน์ที่เสนอโดยผู้ค้า
 • ท่านต้องแจ้งความประสงค์เรื่องการรับของสมนาคุณเมื่อจะชำระเงิน ท่านไม่สามารถแจ้งรับได้หลังการซื้อเสร็จสิ้นแล้ว
 • ของสมนาคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สภาพของสต๊อก
 • ตรวจสอบสภาพของของสมนาคุณเมื่อรับมา หากพบตำหนิใด กรุณาร้องขอเพื่อแลกเปลี่ยนทันที ท่านไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนของสมนาคุณได้หลังจากที่ท่านเดินทางออกนอกประเทศไต้หวันแล้ว หรือหลังการใช้สิทธิ์
 • ใบเสร็จทุกใบต้องสำแดงการซื้อสินค้าในวันเดียวกันด้วยบัตร SCB M VISA และต้องปรากฎชื่อผู้ถือบัตรเป็นคนเดียวกัน
 • ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎในหน้านี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
 • กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินจากการชำระด้วยบัตร SCB M VISA ไว้หลังการซื้อสินค้า เนื่องจากท่านอาจได้รับการร้องขอให้แสดงหลักฐานการซื้อสินค้าในกรณีที่ต้องตอบคำถามหรือการอ้างสิทธิต่างๆ หลังเดินทางออกจากประเทศไต้หวัน
 • สิทธิประโยชน์ทั้งสิ้นนี้มีผลใช้ได้กับผู้ถือบัตร SCB M VISA  โดยผู้ค้าที่ร่วมรายการจะเป็นผู้จัดหาสินค้าและ/หรือมอบบริการต่างๆ ที่ร่วมรายการทั้งหมดนี้ ผู้ถือบัตร ได้ทำความเข้าใจ รับทราบและตกลงด้วยว่าสินค้าและ/หรือบริการใดๆ ที่ซื้อภายใต้สิทธิพิเศษนี้มีผลบังคับกับสัญญาที่กระทำขึ้นระหว่างผู้ถือบัตร และผู้ค้าที่ร่วมรายการ แต่ไม่เข้าร่วมในวีซ่าหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ออกบัตร SCB M VISA  กรณีที่ผู้ถือบัตรใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้สินค้าและบริการใดๆ ภายใต้สิทธิพิเศษตามที่กล่าวมานี้ ย่อมหมายความว่า ผู้ถือบัตรได้ทำความเข้าใจ รับทราบและตกลงในเรื่องดังต่อไปนี้แล้วด้วย
 • (ก) การร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการโต้แย้งใดๆ (เรียกโดยรวมว่า “ความต้องการ”) ที่เกิดจากสินค้าและ/หรือบริการใดๆ ที่ผู้ถือบัตรได้ซื้อหรือประสงค์จะซื้อภายใต้สิทธิพิเศษดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไข เยียวยาโดยตรงระหว่างผู้ถือบัตร SCB M VISA และผู้ค้าที่เข้าร่วมรายการ ผู้ถือบัตรไม่สามารถร้องเรียนต่อวีซ่าหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ออกบัตร SCB M VISA ได้
 • (ข)โดยปราศจากการฝ่าฝืนต่อหลักการที่กล่าวมาข้างต้น สำหรับการบาดเจ็บทางกายภาพ การเสียชีวิต การให้การเท็จ การก่อให้เกิดอันตราย หรือความประมาทเลินเล่อใดที่เป็นผลมาจากหรือเกิดจากการใช้หรือการใช้งานตามวัตถุประสงค์ในสินค้าและ/หรือบริการภายใต้สิทธิพิเศษดังกล่าวนี้ บัตร SCB M VISA จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย การบาดเจ็บ ค่าใช้จ่ายหรือการร้องขอใดที่เกี่ยวข้องนี้ (ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อมหรืออื่นใดก็ตาม)
 • รูปภาพต่างๆ ที่ปรากฎในเว็ปไซต์นี้เป็นไปเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ให้ท่านได้เห็นภาพ ซึ่งอาจแตกต่างจากรายการจริงได้
 • หากท่านต้องการสอบถามเรื่องสิทธิประโยชน์จากบัตร SCB M VISA โทร SCB M Call center 1295

สาขาที่ร่วมรายการ

 • Pasadena Tainan Mayor's Residence

  Pasadena Tainan Mayor's Residence

 • Pasadena French Restaurant

  Pasadena French Restaurant

 • Chen Creative Cuisine

  Chen Creative Cuisine

 • Han-Lai Xuan

  Han-Lai Xuan

 • Celebrity Cuisine

  Celebrity Cuisine

รับสิทธิพิเศษนี้ในโมบายแอพพลิเคชั่น

คลิก...ดาวน์โหลดเลย

Google play App Store
M Card