Promotion

ช้อป กิน ฟิน IN Philippines

ส. 1 มิ.ย. 62 - อ. 31 ธ.ค. 62
131

รายละเอียด

ช้อป กิน ฟิน IN Philippines

สิทธิพิเศษบัตรเฉพาะบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, บัตรเติมเงิน SCB M VISA
รับส่วนลด และสิทธิพิเศษจากร้านค้าชั้นนำ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร SCB M VISA ที่ประเทศฟิลิปปินส์

ระยะเวลารายการ 1 มิถุนายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562


รายละเอียดโปรโมชั่น
(คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 1. รับส่วนลด 45% ที่ Anya Resort Tagaytay  คลิก
 2. รับส่วนลด 30% สำหรับบิลใช้จ่าย ที่ Bar One คลิก
 3. รับส่วนลด 20% สำหรับเรทราคาที่ดีที่สุด ที่ Discovery Country Suites Tagaytay คลิก
 4. รับส่วนลด 25% สำหรับเรทราคาที่ดีที่สุด ที่ Discovery Suites คลิก
 5. รับส่วนลดสูงสุด 30% ที่ Two Seasons Boracay Resort คลิก
 6. รับส่วนลด ค่าเช่า WIFI ที่ FlytPack คลิก
 7. รับส่วนลด 50% ที่ El Nido Resorts Apulit Island คลิก
 8. รับส่วนลด 30% สำหรับค่าห้องพัก ที่ Hotel Kimberly คลิก
 9. รับส่วนลดสูงสุด 15% สำหรับค่าห้องพัก ที่ Radisson Blu Cebu Hotel คลิก
 10. รับส่วนลด 20% สำหรับบัตรผ่านประตู ที่ Xylo at the Palace คลิก
 11. รับส่วนลด 20% ที่ Yes Please คลิก
 12. รับส่วนลด 20% ที่ Ikomai & Tochi คลิก
 13. รับส่วนลด 20% ที่ Uma Restaurant คลิก
 14. รับส่วนลด 30% สำหรับค่าห้องพัก ที่ Waterfront Cebu City Hotel and Casino คลิก
 15. รับส่วนลด 30% สำหรับค่าห้องพัก ที่ Two Seasons Coron Island Resort & Spa  คลิก
 16. รับส่วนลด 30% สำหรับค่าห้องพัก ที่ Two Seasons Coron Bayside Hotel คลิก
 17. รับส่วนลด 30% สำหรับค่าห้องพัก ที่ Misibis Bay  คลิก
 18. รับส่วนลด 40% ที่ Hotel Elizabeth  คลิก
 19. รับส่วนลด 40% ที่ Fridays Boracay  คลิก
 20. รับส่วนลด 20% ที่ Dayun Lounge, Maayo Hotels Cebu  คลิก
 21. รับส่วนลด 20% ที่ Ani Restaurant, Maayo Hotels Cebu คลิก
 22. รับอภินันทนา ไวท์ ที่ Top of the Citi by Chef Jessie คลิก


ฟรี! ประกันการเดินทาง
1 มิ.ย.62 – 31 ธ.ค.62
สิทธิพิเศษบัตร SCB M VISA ลงทะเบียนรับประกันการเดินทางต่างประเทศฟรี! 
สูงสุด 10 วัน ลงทะเบียน คลิก  


เงื่อนไข:

 • สิทธิประโยชน์ต่างๆ นี้มีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ตามเวลาของประเทศฟิลิปปินส์)
 • สิทธิประโยชน์มีผลใช้ได้กับบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, บัตรเติมเงิน SCB M VISA ทุกใบ ยกเว้นบัตรที่ออกไว้ที่ประเทศฟิลิปปินส์
 • สิทธิประโยชน์นี้จะได้รับจำเพาะร้านสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น กรุณาตรวจสอบรายชื่อของร้านสาขาที่ร่วมรายการก่อนการใช้สิทธิประโยชน์
 • ในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ นี้ เมื่อใดที่ท่านจะแลกรับสิทธิประโยชน์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ท่านจำเป็นต้องแสดงบัตร SCB M VISA และคูปองสิทธิประโยชน์ (ในกรณีที่ทางร้านค้าจำเป็นต้องใช้อ้างอิงเพื่อการแลกรับสิทธิประโยชน์*) ในกรณีที่ท่านจับจ่ายกับร้านค้าออนไลน์ กรุณาใส่ข้อมูลรหัสส่งเสริม SCB M VISA เข้าไปที่หน้าเว็ปไซต์ของร้านค้าออนไลน์นั้นด้วย
 • สิทธิประโยชน์ต่างๆ นี้ไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรโมชั่น การลดราคา คูปองหรือสิทธิพิเศษอื่นใดได้ อีกทั้ง ไม่สามารถถ่ายโอนและไม่แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้ารายการอื่นใดได้
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับแต่ละสิทธิประโยชน์นั้นแตกต่างกันไป กรุณาอ่านทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับแต่ละสิทธิประโยชน์ก่อนการใช้สิทธิประโยชน์ ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมต่างๆ ต้องเป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนดขึ้น ซึ่งอาจไม่ได้ระบุไว้ที่หน้าเว็ปไซต์ www.mcardmall.com หรือ หรือเว็บไซต์ห้างในเครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป   ผู้ถือบัตร SCB M VISA จำเป็นต้องรับผิดชอบตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ที่ทางร้านค้าที่ร่วมรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้กำหนดมา
 • เนื่องจาก SCB M VISA และผู้แทนของวีซ่าได้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผลในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว ดังนั้น ผู้ถือบัตร SCB M VISA จึงไม่สามารถอ้างสิทธิ์ ร้องเรียน หรือเรียกร้องการชดเชยใดได้ ในกรณีที่พบเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • ก) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด (ทั้งโดยประมาทหรืออื่นใด) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ระบุไว้ในหน้าเว็ปไซต์ www.mcardmall.com หรือเว็บไซต์ห้างในเครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป
 • ข) การบอกปัดหรือไม่ปฏิบัติตามในส่วนใดของร้านค้าที่ร่วมรายการเพื่อการจัดหาหรือส่งเสริมสิทธิพิเศษต่างๆ ภายใต้แคมเปญ "ช้อปกินฟิน ที่ฟิลิปปินส์" (ช้อป กิน ฟิน IN Philippines
 • สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่มีผลใช้ได้กับจุดใดที่กฎหมายจำกัดไว้ ห้ามไว้ หรือรายการที่ต้องชำระภาษี
 • สิทธิประโยชน์และบริการต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงหรือไม่คงความต่อเนื่องได้ ทาง SCB M VISA สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือยกเลิกบางส่วนหรือทั้งสิ้นของสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ค้าที่ร่วมรายการ ทาง SCB M VISA จะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกใดๆ ในสิทธิประโยชน์ที่เสนอโดยผู้ค้า
 • ท่านต้องแจ้งความประสงค์เรื่องการรับของสมนาคุณเมื่อจะชำระเงิน ท่านไม่สามารถแจ้งรับได้หลังการซื้อเสร็จสิ้นแล้ว
 • ของสมนาคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สภาพของสต๊อก
 • ตรวจสอบสภาพของของสมนาคุณเมื่อรับมา หากพบตำหนิใด กรุณาร้องขอเพื่อแลกเปลี่ยนทันที ท่านไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนของสมนาคุณได้หลังจากที่ท่านเดินทางออกนอกประเทศฟิลิปปินส์แล้ว หรือหลังการใช้สิทธิ์
 • ใบเสร็จทุกใบต้องสำแดงการซื้อสินค้าในวันเดียวกันด้วยบัตร SCB M VISA และต้องปรากฎชื่อผู้ถือบัตรเป็นคนเดียวกัน
 • ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎในหน้านี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
 • กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินจากการชำระด้วยบัตร SCB M VISA ไว้หลังการซื้อสินค้า เนื่องจากท่านอาจได้รับการร้องขอให้แสดงหลักฐานการซื้อสินค้าในกรณีที่ต้องตอบคำถามหรือการอ้างสิทธิต่างๆ หลังเดินทางออกจากประเทศฟิลิปปินส์
 • สิทธิประโยชน์ทั้งสิ้นนี้มีผลใช้ได้กับผู้ถือบัตร SCB M VISA  โดยผู้ค้าที่ร่วมรายการจะเป็นผู้จัดหาสินค้าและ/หรือมอบบริการต่างๆ ที่ร่วมรายการทั้งหมดนี้ ผู้ถือบัตร ได้ทำความเข้าใจ รับทราบและตกลงด้วยว่าสินค้าและ/หรือบริการใดๆ ที่ซื้อภายใต้สิทธิพิเศษนี้มีผลบังคับกับสัญญาที่กระทำขึ้นระหว่างผู้ถือบัตร และผู้ค้าที่ร่วมรายการ แต่ไม่เข้าร่วมในวีซ่าหรือธนาคารฟิลิปปินส์พาณิชย์ ผู้ออกบัตร SCB M VISA  กรณีที่ผู้ถือบัตรใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้สินค้าและบริการใดๆ ภายใต้สิทธิพิเศษตามที่กล่าวมานี้ ย่อมหมายความว่า ผู้ถือบัตรได้ทำความเข้าใจ รับทราบและตกลงในเรื่องดังต่อไปนี้แล้วด้วย
 • (ก) การร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการโต้แย้งใดๆ (เรียกโดยรวมว่า “ความต้องการ”) ที่เกิดจากสินค้าและ/หรือบริการใดๆ ที่ผู้ถือบัตรได้ซื้อหรือประสงค์จะซื้อภายใต้สิทธิพิเศษดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไข เยียวยาโดยตรงระหว่างผู้ถือบัตร SCB M VISA และผู้ค้าที่เข้าร่วมรายการ ผู้ถือบัตรไม่สามารถร้องเรียนต่อวีซ่าหรือธนาคารฟิลิปปินส์พาณิชย์ ผู้ออกบัตร SCB M VISA ได้
 • (ข)โดยปราศจากการฝ่าฝืนต่อหลักการที่กล่าวมาข้างต้น สำหรับการบาดเจ็บทางกายภาพ การเสียชีวิต การให้การเท็จ การก่อให้เกิดอันตราย หรือความประมาทเลินเล่อใดที่เป็นผลมาจากหรือเกิดจากการใช้หรือการใช้งานตามวัตถุประสงค์ในสินค้าและ/หรือบริการภายใต้สิทธิพิเศษดังกล่าวนี้ บัตร SCB M VISA จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย การบาดเจ็บ ค่าใช้จ่ายหรือการร้องขอใดที่เกี่ยวข้องนี้ (ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อมหรืออื่นใดก็ตาม)
 • รูปภาพต่างๆ ที่ปรากฎในเว็ปไซต์นี้เป็นไปเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ให้ท่านได้เห็นภาพ ซึ่งอาจแตกต่างจากรายการจริงได้
 • หากท่านต้องการสอบถามเรื่องสิทธิประโยชน์จากบัตร SCB M VISA โทร SCB M Call Center 1295

สาขาที่ร่วมรายการ

 • Ani Restaurant

  Ani Restaurant

 • Anya Resort Tagaytay

  Anya Resort Tagaytay

 • Bar One

  Bar One

 • Dayun Lounge

  Dayun Lounge

 • Discovery Country Suites Tagaytay

  Discovery Country Suites Tagaytay

รับสิทธิพิเศษนี้ในโมบายแอพพลิเคชั่น

คลิก...ดาวน์โหลดเลย

Google play App Store
M Card