SCB M VISA Global Privilege

สิทธิพิเศษบัตรเฉพาะ บัตรเครดิต / บัตรเดบิต / บัตรเติมเงิน SCB M VISA

SCB M VISA Global Privilege

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, บัตรเติมเงิน SCB M VISA
รับส่วนลด และสิทธิพิเศษจากร้านค้าชั้นนำ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร SCB M VISA ที่ต่างประเทศในทวีปต่างๆ
ระยะเวลารายการ 1 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 63


บัตรเดียว รับอภิสิทธิ์สุดคุ้ม ทั่วโลก

valid image

(โปรดตรวจสอบระยะเวลาสิ้นสุดจากรายละเอียดโปรโมชั่น)
รายระเอียดประเทศที่ร่วมรายการ:

(คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

ทวีปเอเชีย

 1. ญี่ปุ่น คลิก
 2. เกาหลี คลิก
 3. จีน 
 4. ไทย 
 5. ไต้หวัน คลิก
 6. ฮ่องกง 
 7. มาเก๊า 
 8. สิงคโปร์ คลิก
 9. มาเลเซีย 
 10. ฟิลิปปินส์ 
 11. เวียดนาม 


ทวีปอเมริกา

 1. สหรัฐอเมริกา 


ทวีปยุโรป

 1. อังกฤษ (ลอนดอน) 
 2. ฝรั่งเศส 
 3. สเปน 
 4. อิตาลี 
 5. เยอรมนี 


ทวีปออสเตรเลีย

 1. ออสเตรเลีย 


สิทธิพิเศษสำหรับบัตร SCB M VISA

 • รับคะแนนสะสม M Point 2 เท่า ทุกๆการใช้จ่าย 25 บาท 53 ล้านร้านค้า VISA ทั่วโลก
 • Limousine Service บริการรถ รับ-ส่ง จากสนามบิน
 • Airport Lounge Access บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน
 • VISA Privilege Cigna ประกันการเดินที่คุ้มครองอุบัติเหตุและการรักษาพยาบาล นาน 10 วัน สูงสุด 2,000,000 บาท คลิก  
valid image

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม
 • รับบคะแนน X2 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND, LUXE VISA และรับคะแนน X1 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ที่ร้านค้าอื่นๆ นอกห้างสรรพสินค้า ออนไลน์ และทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ VISA
 • คะแนนสะสมที่ได้รับ รวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว
 • คะแนนสะสมดังกล่าว ไม่ร่วมรายการผ่อนชำระทุกประเภทยกเว้นการให้คะแนนสะสม M Point สำหรับการใช้จ่ายที่สถานีบริการน้ำมันทั่วโลก
 • เมื่อใช้จ่ายกับร้านค้ากลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป ยังรับคะแนนสะสม เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตร SCB M VISA เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยไม่รวมการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาท มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ และ ห้างฯ กำหนด

เงื่อนไขการใช้บริการรับ - ส่ง ไปหรือกลับจากสนามบิน (Limousine Service)
 • บริการรับ - ส่ง หรือกลับจากสนามบิน มูลค่า 1,400 บาท/เที่ยว เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LEGEND และ SCB M LUXE ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ/บัตรเครดิต/ครั้ง/รถ Limousine 1 คัน
 • รถ 1 คัน สามารถใช้ได้กับผู้ถือบัตรหลัก 1 ท่านและผู้ติดตาม 2 ท่าน
 • สำรองการใช้สิทธิได้ที่ SCB M Call Center 1295 ล่วงหน้า 5 วันก่อนเดินทาง
 • จำกัด 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน
 • เฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรปราการ
 • ใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธันวาคม 2563

บริการห้องรับรองพิเศษ ที่สนามบิน
 • บริการห้องรับรองพิเศษ  ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มูลค่า 1,200 บาท/ครั้ง เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA LEGEND และ SCB M VISA LUXE ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
 • สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้นานสูงสุด 2 ชั่วโมง/ครั้ง จำกัด 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน และสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง/วัน โดยไม่สามารถโอนสิทธิการเข้าใช้บริการห้องรับรองแก่ผู้โดยสารท่านอื่นได้ทุกกรณี
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center 1295
 • ใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธันวาคม 2563


เงื่อนไขประกันการเดินทาง

 • เฉพาะผู้ถือบัตร SCB M VISA ทุกประเภท ที่มีอายุ 18-80 ปี และออกโดยสถานบันการเงิน ที่เป็นสมาชิกของ วีซ่า ในประเทศไทย เท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทาง 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน โดยนับจากวันแรกที่เริ่มเดินทาง โดยท่านต้องแจ้งหมายเลขบัตรวีซ่าที่ท่านต้องการใช้สิทธิ์พร้อมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรายละเอียดการเดินทาง ในกรณีที่ท่านถือบัตรวีซ่ามากกว่า 1 ใบท่านสามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทางในครั้งถัดไป ผู้ถือบัตรวีซ่าที่ขอรับสิทธิประโยชน์นี้จะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมที่ต่างประเทศผ่านบัตรวีซ่าที่ใช้ในการแจ้งขอรับสิทธิประโยชน์ตามช่วงเวลาที่เดินทางโดยกำหนดจาก วันที่ผู้ถือบัตรเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ในครั้งนี้ - สำหรับบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน Prepaid SCB M VISA อย่างน้อย 10,000 บาท - สำหรับบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท อย่างน้อย 20,000 บาท
 • ชื่อบนหน้าบัตรวีซ่าต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับสิทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากชื่อบนบัตรวีซ่าไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
 • สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด


เงื่อนไขและข้อตกลง

 • สิทธิประโยชน์ต่างๆ นี้มีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ตามเวลาของประเทศนั้นๆ)
 • สิทธิประโยชน์มีผลใช้ได้กับบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, บัตรเติมเงิน SCB M VISA ทุกใบ ยกเว้นบัตรที่ออกไว้ที่ประเทศนั้นๆ
 • สิทธิประโยชน์นี้จะได้รับจำเพาะร้านสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น กรุณาตรวจสอบรายชื่อของร้านสาขาที่ร่วมรายการก่อนการใช้สิทธิประโยชน์
 • ในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ นี้ เมื่อใดที่ท่านจะแลกรับสิทธิประโยชน์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ท่านจำเป็นต้องแสดงบัตร SCB M VISA และคูปองสิทธิประโยชน์  (ในกรณีที่ทางร้านค้าจำเป็นต้องใช้อ้างอิงเพื่อการแลกรับสิทธิประโยชน์*) ในกรณีที่ท่านจับจ่ายกับร้านค้าออนไลน์ กรุณาใส่ข้อมูลรหัสส่งเสริม SCB M VISA เข้าไปที่หน้าเว็ปไซต์ของร้านค้าออนไลน์นั้นด้วย
 • สิทธิประโยชน์ต่างๆ นี้ไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรโมชั่น การลดราคา คูปองหรือสิทธิพิเศษอื่นใดได้ อีกทั้ง ไม่สามารถถ่ายโอนและไม่แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้ารายการอื่นใดได้
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับแต่ละสิทธิประโยชน์นั้นแตกต่างกันไป กรุณาอ่านทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับแต่ละสิทธิประโยชน์ก่อนการใช้สิทธิประโยชน์ ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมต่างๆ ต้องเป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนดขึ้น ซึ่งอาจไม่ได้ระบุไว้ที่หน้าเว็ปไซต์ www.mcardmall.com หรือ หรือเว็บไซต์ห้างในเครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้ถือบัตร SCB M VISA จำเป็นต้องรับผิดชอบตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ที่ทางร้านค้าที่ร่วมรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้กำหนดมา
 • เนื่องจาก SCB M VISA และผู้แทนของวีซ่าได้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผลในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว ดังนั้น ผู้ถือบัตร SCB M VISA จึงไม่สามารถอ้างสิทธิ์ ร้องเรียน หรือเรียกร้องการชดเชยใดได้ ในกรณีที่พบเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • ก) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด (ทั้งโดยประมาทหรืออื่นใด) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ระบุไว้ในหน้าเว็ปไซต์ www.mcardmall.com หรือเว็บไซต์ห้างในเครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป
 • ข) การบอกปัดหรือไม่ปฏิบัติตามในส่วนใดของร้านค้าที่ร่วมรายการเพื่อการจัดหาหรือส่งเสริมสิทธิพิเศษต่างๆ ภายใต้แคมเปญ "SCB M Global Privilege"
 • สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่มีผลใช้ได้กับจุดใดที่กฎหมายจำกัดไว้ ห้ามไว้ หรือรายการที่ต้องชำระภาษี
 • สิทธิประโยชน์และบริการต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงหรือไม่คงความต่อเนื่องได้ ทาง SCB M VISA สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือยกเลิกบางส่วนหรือทั้งสิ้นของสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ค้าที่ร่วมรายการ ทาง SCB M VISA จะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกใดๆ ในสิทธิประโยชน์ที่เสนอโดยผู้ค้า
 • ท่านต้องแจ้งความประสงค์เรื่องการรับของสมนาคุณเมื่อจะชำระเงิน ท่านไม่สามารถแจ้งรับได้หลังการซื้อเสร็จสิ้นแล้ว
 • ของสมนาคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สภาพของสต๊อก
 • ตรวจสอบสภาพของของสมนาคุณเมื่อรับมา หากพบตำหนิใด กรุณาร้องขอเพื่อแลกเปลี่ยนทันที ท่านไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนของสมนาคุณได้หลังจากที่ท่านเดินทางออกนอกนั้นๆแล้ว หรือหลังการใช้สิทธิ์
 • ใบเสร็จทุกใบต้องสำแดงการซื้อสินค้าในวันเดียวกันด้วยบัตร SCB M VISA และต้องปรากฎชื่อผู้ถือบัตรเป็นคนเดียวกัน
 • ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎในหน้านี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ มกราคม พ.ศ. 2563
 • กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินจากการชำระด้วยบัตร SCB M VISA ไว้หลังการซื้อสินค้า เนื่องจากท่านอาจได้รับการร้องขอให้แสดงหลักฐานการซื้อสินค้าในกรณีที่ต้องตอบคำถามหรือการอ้างสิทธิต่างๆ หลังเดินทางออกจากประเทศนั้นๆ
 • สิทธิประโยชน์ทั้งสิ้นนี้มีผลใช้ได้กับผู้ถือบัตร SCB M VISA  โดยผู้ค้าที่ร่วมรายการจะเป็นผู้จัดหาสินค้าและ/หรือมอบบริการต่างๆ ที่ร่วมรายการทั้งหมดนี้ ผู้ถือบัตร ได้ทำความเข้าใจ รับทราบและตกลงด้วยว่าสินค้าและ/หรือบริการใดๆ ที่ซื้อภายใต้สิทธิพิเศษนี้มีผลบังคับกับสัญญาที่กระทำขึ้นระหว่างผู้ถือบัตร และผู้ค้าที่ร่วมรายการ แต่ไม่เข้าร่วมในวีซ่าหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ออกบัตร SCB M VISA กรณีที่ผู้ถือบัตรใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้สินค้าและบริการใดๆ ภายใต้สิทธิพิเศษตามที่กล่าวมานี้ ย่อมหมายความว่า ผู้ถือบัตรได้ทำความเข้าใจ รับทราบและตกลงในเรื่องดังต่อไปนี้แล้วด้วย
 • (ก) การร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการโต้แย้งใดๆ (เรียกโดยรวมว่า “ความต้องการ”) ที่เกิดจากสินค้าและ/หรือบริการใดๆ ที่ผู้ถือบัตรได้ซื้อหรือประสงค์จะซื้อภายใต้สิทธิพิเศษดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไข เยียวยาโดยตรงระหว่างผู้ถือบัตร SCB M VISA และผู้ค้าที่เข้าร่วมรายการ ผู้ถือบัตรไม่สามารถร้องเรียนต่อวีซ่าหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ออกบัตร SCB M VISA ได้
 • (ข) โดยปราศจากการฝ่าฝืนต่อหลักการที่กล่าวมาข้างต้น สำหรับการบาดเจ็บทางกายภาพ การเสียชีวิต การให้การเท็จ การก่อให้เกิดอันตราย หรือความประมาทเลินเล่อใดที่เป็นผลมาจากหรือเกิดจากการใช้หรือการใช้งานตามวัตถุประสงค์ในสินค้าและ/หรือบริการภายใต้สิทธิพิเศษดังกล่าวนี้ บัตร SCB M VISA จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย การบาดเจ็บ ค่าใช้จ่ายหรือการร้องขอใดที่เกี่ยวข้องนี้ (ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อมหรืออื่นใดก็ตาม)
 • รูปภาพต่างๆ ที่ปรากฎในเว็ปไซต์นี้เป็นไปเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ให้ท่านได้เห็นภาพ ซึ่งอาจแตกต่างจากรายการจริงได้

โปรโมชั่นแนะนำ