Promotion

ฉลองใหญ่จัดเต็ม SCB M 1st Anniversary ปาร์ตี้นักช้อป ตัวท็อปต้องมา สมาชิก SCB M VISA ทุกประเภทบัตร รับดีลสุดพิเศษ ตลอดปีนี้ !!

พฤ. 1 ส.ค. 62 - อา. 5 ม.ค. 63
54

รายละเอียด

ฉลองใหญ่จัดเต็ม SCB M 1st Anniversary ปาร์ตี้นักช้อป ตัวท็อปต้องมา

ผู้ถือบัตรSCB M VISA ทุกประเภทบัตร ยิ่งช้อป ยิ่งลุ้น 1 .. 62 – 5 .. 63

ลุ้นรับสูงสุด 5 ล้าน M Point หรือเติมน้ำมันเชลล์ ฟรี 60,000.-

สะสมยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตร SCB M VISA ทุกประเภท ที่ห้างฯ,ศูนย์ฯ เครือเดอะมอลล์กรุ๊ป หรือเติมน้ำมันเชลล์ ครบทุก 1,000.- รับ สิทธิ์ ลุ้นรางวัลรวมมูลค่า  2.45 ล้านบาท 

 • รางวัลที่ รับคะแนนสะสม 5,000,000 M Point จำนวน รางวัล มูลค่า 625,000 บาท
 • รางวัลที่ รับคะแนน 300,000 คะแนน ในบัตรเชลล์ คลับสมาร์ท จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 60,000 บาท  มูลค่ารวม 1,200,000 บาท
 • รางวัลที่ รับคะแนนสะสม 100,000 M Point จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 12,500 บาท  มูลค่ารวม 625,000 บาท

 

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ :

(1)ห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ และ/หรือ เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ลงทะเบียนรับสิทธิ ผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวเพื่อร่วมรายการ พิมพ์ MLUCKY ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน)

(2)ศูนย์การค้าในเครือเดอะมอลล์ ผู้ถือบัตรต้องนำบัตร SCB M VISA ที่ใช้จ่ายพร้อมใบเสร็จและเซลล์สลิปมาลงทะเบียนทุกครั้งที่จุดแลกของสมนาคุณที่กำหนด ภายในวันและสาขาเดียวกันกับที่ใช้จ่าย โดยใบเสร็จศูนย์ฯ ที่ร่วมรายการจะต้องเป็นใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์ หรือพิมพ์ออกมาจากร้านค้าโดยต้องมีตราประทับชื่อร้านค้า (ไม่รับบิลเงินสดที่เขียนด้วยมือทุกกรณี)

(3)กรณีสมัครบัตร SCB M VISA ใหม่ ได้รับ 10 สิทธิต่อประเภทบัตร โดยไม่ต้องลงทะเบียน แต่สำหรับการใช้จ่ายผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนตาม (1) และ (2)


เงื่อนไข : ยิ่งช้อป ยิ่งลุ้น

1.สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร (จะเรียกบัตรดังกล่าวรวมกันว่า “บัตร” หรือ “บัตร SCB M VISA”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรในโซนห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้าเครือเดอะมอลล์ทุกสาขา หรือเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทุกสาขา สะสมครบทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ (เศษของ 1,000 บาท ไม่นำมาคำนวณ) เพื่อลุ้นบัตรกำนัลแลกคะแนน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 (เครือเดอะมอลล์ หมายถึง ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ต, ศูนย์การค้าร้านค้าเช่าในเดอะมอลล์ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ และร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม และเอ็มควอเทียร์)

2.กรณีลูกค้าสมัครบัตร SCB M VISA (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น) และได้รับการอนุมัติให้ใช้บัตร ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 รับเพิ่ม 10 สิทธิ/ประเภทบัตร

3.ประเภทสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ/ไม่นำมาคำนวณ ได้แก่ สินค้าแลกซื้อ, ยา, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และทองคำ

4.บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) จะประมวลผลข้อมูลรายชื่อที่ลงทะเบียนและคำนวณจำนวนสิทธิจากยอดเงินที่ใช้จ่ายและพิมพ์ชื่อ-นามสกุล หมายเลข M Card และหมายเลขบัตร SCB M VISA ลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วนรวมไว้ในภาชนะเดียวกันและทำการจับรางวัลตัวจริง และสำรอง ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้างเดอะมอลล์รามคำแหง ชั้น 3 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 20 เมษายน 2563 ทาง www.mcardmall.com, www.facebook.com/mcardforall, M Card แอปพลิเคชัน และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของเดอะมอลล์ทุกสาขา

5.หากจับรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน บริษัทจะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำซ้อนนั้น แล้วทำการจับรางวัลใหม่

6.ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อบริษัทเพื่อขอรับรางวัล ที่เคาน์เตอร์ Tourist Lounge ชั้น G เอ็มโพเรียม ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 เวลาที่ห้างเปิดทำการ โดยนำหลักฐานในการรับของรางวัลมาแสดง เช่น บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีรับด้วยตัวเอง หรือหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนและเอกสารต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล หรือตามที่กฎหมายกำหนด ในวันที่มารับของรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อขอรับรางวัล หรือเอกสารไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ

7.กรณีที่มีการสละสิทธิ และ/หรือ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดบริษัทจะติดต่อให้ผู้ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลสำรองจะต้องมารับของรางวัลภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถมอบของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลสำรองได้ บริษัทจะมอบของรางวัลให้แก่ลำดับต่อไป

8.รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 22–71 บริษัทจะนำคะแนนเข้าบัตร M Card ของผู้ได้รับรางวัล ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ผู้ได้รับรางวัลมารับรางวัลและชำระภาษี ณ ที่จ่ายเรียบร้อย รางวัลที่ 2-21 บริษัทจะมอบบัตรเชลล์ คลับสมาร์ท ที่มี 300,000 คะเเนนเชลล์ คลับสมาร์ท โดยผู้ได้รับรางวัล จะชำระภาษี ณ ที่จ่ายเรียบร้อยเเล้ว ในวันที่รับรางวัล 

9.ผู้ถือบัตร 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยหากได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัลจะมีสิทธิรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

10.เงื่อนไขการใช้บัตรเชลล์ คลับสมาร์ท เป็นไปตามที่ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.shellsmart.com

11.บริษัทมีสิทธินำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพและเสียงเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด

12.ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัล หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

13.บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14.พนักงานในเครือบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 15.ใบอนุญาตเลขที่ 1349/2562 ออกให้ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562


พิเศษ เฉพาะสมาชิกบัตร
 SCB M LEGEND & LUXE VISA

Top Spenders 1 .. 62 – 5 .. 63 

 • TOP Spenders of The Months รับของกำนัลทุกเดือน รวมมูลค่ากว่า 800,000.-

เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดแต่ละเดือน 500,000 บาทขึ้นไป/เดือน ร่วมรับของกำนัลทุกเดือน (เดือน)

 • Top of The Top ผู้มียอดใช้จ่ายสูงสุด 4 อันดับแรก รับทริปสุดหรู ISTANBUL TURKEY

จำนวน 8 วัน 5 คืน ด้วยตั๋วชั้นธุรกิจ จากสายการบิน Turkish Airlines จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 360,000.- จำนวน 4 สิทธิ


เงื่อนไข TOP OF THE TOP 


• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LEGEND/LUXE VISA (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำรวม 10,000,000 บาท และต้องมียอดใช้จ่าย 1,000,000 บาท ผ่านบัตร ภายในห้างฯ หรือยอดใช้จ่ายต่างประเทศ หรือช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใต้ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรเดียวกัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

• ทริปสุดหรู 8 วัน 5 คืน ที่อิสตันบูล ประเทศตุรกี พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นธุรกิจ จากสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ มูลค่ารางวัลละ 360,000 บาท รวม 4 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่า 1,440,000 บาท


• จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับสิทธิ์แลกซื้อทริปสุดหรู ISTANBUL TURKEY

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LEGEND/LUXE VISA (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำรวม 10,000,000 บาท และต้องมียอดใช้จ่าย 1,000,000 บาท ผ่านบัตรภายในห้างฯ หรือยอดใช้จ่ายต่างประเทศ หรือช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใต้ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรเดียวกัน

• รับสิทธิซื้อทริปสุดหรู 8 วัน 5 คืน ที่อิสตันบูล ประเทศตุรกี พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นธุรกิจ จากสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์เพียง 99,000 บาท ปกติ 180,000 บาท จำนวน 1 ที่นั่ง (จำกัดการซื้อ 2 สิทธิ/ท่าน รวมสูงสุด 8 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เงื่อนไข TOP SPENDERS OF THE MONTH

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LEGEND/LUXE VISA (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯขั้นต่ำ 500,000 บาท ภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ดิ เอ็มโพเรียม, พารากอน, บูลพอร์ต และ/หรือ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ (ยกเว้นศูนย์การค้าพารากอน) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 5 มกราคม 2563

• จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน/เดือน เงื่อนไขรวม Top Spender เพื่อรับ/แลกซื้อ แพ็กเกจทัวร์ ISTUNBUL TURKEY ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 และ TOP SPENDERS OF THE MONTH

• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ดิ เอ็มโพเรียม, พารากอน, บลูพอร์ต, ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, บลูพอร์ต (ยกเว้นศูนย์การค้าพารากอน)

• ยกเว้นร้านเพชรไทยในศูนย์การค้าทุกสาขา และยอดใช้จ่ายต่างประเทศ หรือช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น

• ผู้ได้รับทริป ISTUNBUL TURKEY และ TOP SPENDERS OF THE MONTH จะต้องชำระภาษี 5% ของมูลค่าตามกฎหมายกำหนด เป็นเงินสดเท่านั้น

• ผู้รับสิทธิต้องชำระภาษีสนามบิน น้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับบัตรโดยสาร และต้องเดินทางตามระยะเวลาที่ธนาคารฯ และบริษัทกำหนดเท่านั้น

• การเดินทางเป็นกลุ่ม (Group) ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์จัดไว้เท่านั้น

• ผู้ได้รับสิทธิไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนได้

• หากปรากฎว่ามีผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดเท่ากัน ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิให้แก่ผู้ที่มียอดใช้จ่ายรวมสูงสุดโดยยึดเอาวันที่ทำรายการเป็นหลัก (Transaction Date)

• Top Spender ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ ห้อง Platinum M Lounge เดอะมอลล์ ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ และพารากอน

สาขาที่ร่วมรายการ

 • โฮม เฟรช มาร์ท

  ชั้น G - เดอะมอลล์ รามคำแหง

 • กูร์เมต์ มาร์เก็ต

  ชั้น G - เดอะมอลล์ บางกะปิ

 • โฮม เฟรช มาร์ท

  ชั้น B - เดอะมอลล์ ท่าพระ

 • โฮม เฟรช มาร์ท

  ชั้น G - เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

 • กูร์เมต์ มาร์เก็ต

  ชั้น 1 - เดอะมอลล์ โคราช

รับสิทธิพิเศษนี้ในโมบายแอพพลิเคชั่น

คลิก...ดาวน์โหลดเลย

Google play App Store
M Card