สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA ช้อปปัง เหนือระดับ

สมัครง่ายที่บูธ SCB M ในห้างฯ หรือ SCB EASY APP

สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA ช้อปปัง เหนือระดับ 
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565

ช่องทางการสมัคร

 • บูธ SCB M ในห้างฯ เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน
 • SCB EASY APPLICATION


สมัครบัตร
 คลิกที่นี่

หรือสมัครบัตรผ่าน SCB Easy App คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรโมชัน

valid image


คุ้มที่1
รับกระเป๋าล้อลาก Red Deluxe Pocket by Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต

 

valid image


คุ้มที่2
รับเพิ่ม! เครดิตเงินคืน มูลค่า 1,500 บาท สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต SCB บัตรหลักทุกประเภท หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน ที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA ผ่านช่องทางแอป SCB EASY หรือ Tablet ของธนาคารและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย


(
1) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ กระเป๋าล้อลาก Red Deluxe Pocket by Caggioni มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 1 ใบ (คุ้มที่1)

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA ผ่านทุกช่องทาง และได้รับอนุมัติบัตรเครดิต เป็นผู้ถือบัตรหลักรายใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ (ผู้ถือบัตร”) หรือลูกค้าที่เคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565
 •  รับกระเป๋าล้อลาก Red Deluxe Pocket by Caggioni มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต
 • เงื่อนไขนี้สำหรับการสมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA ผ่านทุกช่องทาง ได้แก่ สาขาของ SCB , SCB EASY App, บูธ SCB M ในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, พนักงานหรือตัวแทนขายทาง Direct Sales/Telesales ฯลฯ
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าล้อลาก Red Deluxe Pocket by Caggioni จำนวน 1 ใบ ให้กับผู้ถือบัตรเครดิตทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรได้ให้ไว้กับธนาคาร ดังนี้
  - บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 30 มิถุนายน 2565 จะได้รับกระเป๋า ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
  - บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 จะได้รับกระเป๋า ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
  - ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางดังกล่าวหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของอื่นที่มีคุณภาพและราคาเท่าเทียมกันแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 (2) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน มูลค่า 1,500 บาท (คุ้มที่2)

 • สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต SCB บัตรหลักทุกประเภท หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA ผ่านช่องทางแอป SCB EASY หรือ Tablet ของธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต รับเพิ่ม! เครดิตเงินคืน มูลค่า 1,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 •  ธนาคารจะนำเครดิตเงินคืน มูลค่า 1,500 บาท เข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
  บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 จะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
  - บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 จะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
  - การเครดิตเงินคืนจะแสดงไว้บนใบแจ้งยอดบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

·         ผู้ถือบัตรเครดิตประเภทบัตรเสริม ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต SCB บัตรหลักทุกประเภท หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ เข้าร่วมเงื่อนไขนี้ได้

 

เงื่อนไขรวม

 • การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตามวันที่ทำรายการ (Transaction Date) โดยยอดใช้จ่ายที่สามารถนำมาคำนวณตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ รายการซื้อสินค้า/บริการ รายการซื้อประกัน รายการซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์ รวมทั้งให้นำยอดรวมของรายการซื้อสินค้า/บริการ ก่อนทำรายการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน และยอดแบ่งชำระรายการซื้อสินค้า/บริการที่ทำรายการแบ่งชำระ ดีจัง 0% ที่ชำระแล้ว  มารวมคำนวณด้วย
 •  ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณ ได้แก่ รายการที่ถูกยกเลิก รายการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) (MCC 6211) ภาษีอากร รายการประมูลทะเบียนภาษีรถยนต์ ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) รวมถึงรายการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี รายการซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศทุกสกุลเงิน รายการเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการTax refund และ/หรือการ refund ทุกประเภท ยอดแบ่งชำระรายเดือนของรายการ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน และยอดรวมก่อนทำรายการแบ่งชำระ ดีจัง 0% รวมถึงยอดแบ่งชำระรายเดือนของรายการแบ่งชำระ ดีจัง 0% ที่ยังมิได้ชำระ  รวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย
 • สิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • จำกัดสิทธิประโยชน์ 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 •  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร.1295
โปรโมชั่นแนะนำ