สมัครบัตรเดบิต SCB M VISA ช้อปฟิน ดีต่อใจ

สมัครง่ายผ่าน SCB EASY APP หรือ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์

สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA ช้อปฟินดีต่อใจ
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565

ช่องทางการสมัคร

 • SCB EASY APPLICATION
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน และธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

สมัครบัตรผ่าน SCB Easy App คลิกที่นี่

คุ้มฟิน 1 : KAKAO FRIENDS Sport Bag มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ

valid image

กระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag ขนาดกว้าง 19 x ยาว 42 x สูง 27 ซม. มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อสมัครและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตร

คุ้มฟิน 2 : รับ E-Coupon และ Code ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 300 บาท

valid image

รับเลย E-Coupon และ Code ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 300 บาท ผ่าน M Card Application สำหรับใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และงามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โฮม เฟรช มาร์ท และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา รวม www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com (ยกเว้นสาขาบลูพอร์ต หัวหิน)

คุ้มฟิน 3 : รับกระเป๋า KAKAO FRIENDS Clutch Bag มูลค่า 890 บาท จำนวน 1 ใบ

valid image

สำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB M ธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) รับกระเป๋า KAKAO FRIENDS Clutch Bag มูลค่า 890 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเดบิต SCB M ตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไป ภายในวันและสาขาเดียวกันที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และงามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน (รวมกูร์เมต์ มาร์เก็ต และเพาเวอร์ มอลล์)

valid image

ฟินกับคะแนนสะสม 

 • รับ M Point X2 - ใช้จ่ายครบทุก 25 บาท เมื่อช้อปสินค้าในเครือเดอะมอลล์
 • รับ M Point X1 - ใช้จ่ายครบทุก 25 บาท เมื่อช้อปสินค้าใดก็ได้ ทุกที่ ทุกช่องทาง

คุ้มความส่วนลดในห้างฯ

 • ลด 5% - เมื่อช้อปสินค้าราคาปกติภายในห้างฯ ครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • ลด 25% - เมื่อใช้ M Point แลก 2 เท่าของยอดซื้อ


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายบัตรเดบิต SCB M VISA

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้สมัครบัตรเดบิต SCB M VISA รายใหม่ รับกระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M ตามที่กำหนด พร้อมรับ E-Coupon ส่วนลดห้างฯ มูลค่ารวมสูงสุด 300 บาท ผ่าน M Card Application รับเพิ่มกระเป๋า KAKAO FRIENDS Clutch Bag มูลค่า 890 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเดบิต SCB M ตามที่กำหนดภายในวันและสาขาเดียวกันที่ห้างฯ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565


(1) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับกระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ 

 • สำหรับลูกค้าผู้สมัครบัตรเดบิต SCB M VISA รายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเดบิต SCB M VISA แล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 
 • รับกระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag ขนาดกว้าง 19 x ยาว 42 x สูง 27 ซม. มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อสมัครและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตร
 • ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันผ่าน SMS โดยพิมพ์ “DMV เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเดบิต SCB M VISA 12 หลักสุดท้าย” ส่งมาที่ 4545333 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตร (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ)
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรที่ทำการลงทะเบียนผ่าน SMS และมียอดใช้จ่ายครบตามที่ธนาคารกำหนด 200 ท่านแรกต่อเดือน และจำกัดสิทธิ์รวม 1,200 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร ตามรอบดังนี้ 
 • ลูกค้าที่ได้รับการอนุมติบัตรเดบิต ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565 และใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข จะได้รับกระเป๋าภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
 • ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรเดบิต ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 และใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข จะได้รับกระเป๋าภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกระเป๋าโดยไม่สามารถเลือกสี และลาย ของกระเป๋า KAKAO FRIENDS  Sport Bag ได้
 • สิทธิพิเศษนี้ผู้สมัคร 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ SCB M Call Center โทร. 1295


(2) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ E-Coupon และ Code ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 300 บาท

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้สมัครบัตรเดบิต SCB M VISA รายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเดบิต SCB M VISA แล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 
 • รับเลย E-Coupon และ Code ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 300 บาท ผ่าน M Card Application สำหรับใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และงามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โฮม เฟรช มาร์ท และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา รวม www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com (ยกเว้นสาขาบลูพอร์ต หัวหิน)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับ E-Coupon ส่วนลด 100 บาท ผ่าน M Card Application สำหรับใช้เป็นส่วนลดภายในห้างฯ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ภายในห้างฯ ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป จำกัดจำนวน 2 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รวม 1,000 สิทธิ์/เดือน หรือ 6,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับ E-Coupon เพื่อกดรับ Code ส่วนลด 100 บาท ผ่าน M Card Application สำหรับใช้เป็นส่วนลดที่ www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ที่ www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป จำกัดจำนวน 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รวม 200 สิทธิ์/เดือน หรือ 1,200 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับ E-Coupon และ Code ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 300 บาท ภายใน 5 วันหลังจากได้รับการอนุมัติบัตร โดย E-Coupon จะปรากฎบน M Card Application ในหมวด “เฉพาะ SCB M เท่านั้น” 
 • E-Coupon ที่ปรากฎบน M Card Application สามารถกดรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
 • E-Coupon ส่วนลดภายในห้างฯ จะหมดอายุภายใน 24 ชั่วโมง หลังกดรับสิทธิ์ โดยลูกค้าจะต้องแสดงรหัสรับสิทธิ์ กับพนักงานแคชเชียร์ ณ จุดขาย 
 • E-Coupon เพื่อรับ Code ส่วนลด สำหรับใช้ที่ www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่กดรับสิทธิ์ กรุณานำ Code ส่วนลดที่กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card Application ไปกรอกบนเว็บไซต์ตามเงื่อนไข
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสส่วนลดที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • จำกัดส่วนลดรวมสูงสุด 300 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • E- Coupon และ Code ส่วนลด ใช้เป็นส่วนลดเงินสดเมื่อซื้อสินค้าและ/หรือบริการได้ ยกเว้นสินค้าประเภท นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และสูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, Food Court, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวนและร้านค้าเช่า ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ส่วนลดราคาค่าสินค้าและ/หรือบริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนได้
 • เงื่อนไขการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่ระบุบน M Card Application
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์โปรโมชันย้อนหลังได้ที่เมนู ประวัติ M Coupon บน M Card Application, กรณีกดรับสิทธิ์แต่ยังไม่นำมาใช้ สามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ที่ เมนู ประวัติ M Coupon ด้านมุมขวาล่าง
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ M Card Application หรือสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนทำรายการ หรือ SCB M Call Center โทร. 1295


(3) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับกระเป๋า KAKAO FRIENDS Clutch Bag มูลค่า 890 บาท จำนวน 1 ใบ

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB M ธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) รับกระเป๋า KAKAO FRIENDS Clutch Bag มูลค่า 890 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเดบิต SCB M ตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไป ภายในวันและสาขาเดียวกันที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และงามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน (รวมกูร์เมต์ มาร์เก็ต และเพาเวอร์ มอลล์) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565
 • จำกัดสิทธิในการรับกระเป๋า 1 ใบ ต่อหมายเลขสมาชิก M Card (กรณีมีทั้งบัตรเดบิต SCB M และบัตรเติมเงิน SCB M VISA จะได้รับ 1 สิทธิ์ และยอดใช้จ่ายสะสมต้องอยู่ภายใต้หมายเลขบัตรเดียวกันเท่านั้น) 
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายครบตามที่ธนาคารกำหนด จำกัดสิทธิ์ 3,000 ท่านแรกต่อเดือน จำกัดสิทธิ์รวม 18,000 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย สามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือได้ที่จุด Inspection ภายในห้างฯ
 • ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายเข้าเงื่อนไขต้องนำเซลล์สลิปและใบเสร็จที่มีการใช้จ่ายภายใต้หมายเลขบัตรเดียวกันไปแสดงเพื่อแลกรับกระเป๋า ณ จุด Inspection ภายในห้างฯ ที่มีการใช้จ่าย และภายในวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถโอนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ในระยะเวลาเดียวกัน ผู้ถือบัตรต้องเลือกรับรายการใด รายการหนึ่งเท่านั้น
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการบริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นอันใด อันเกิดจากสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295

(4) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับคะแนนสะสม 

 • รับคะแนน X2 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท/เซลล์สลิป ภายในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, เพาเวอร์ มอลล์, www.monline.com และ www.gourmetmarketthailand.com, รับคะแนน X1 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท/เซลล์สลิป ที่ร้านค้าอื่นๆ นอกห้างสรรพสินค้า ออนไลน์ และทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ VISA, คะแนนสะสมที่ได้รับ รวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว


(5) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับส่วนลด 5% 

 • รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรซื้อสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการภายในห้างสรรพสินค้า เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป และ www.monline.com, รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร ซื้อสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการใน กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท และ www.gourmetmarketthailand.com ครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป, ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ยกเว้นการใช้ส่วนลดกับสินค้าประเภท นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน และร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า

 

(6) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับส่วนลดสูงสูด 25%

 • รับส่วนลด 12.5% เมื่อใช้คะแนนสะสม M Point แลกเท่ายอดซื้อ หรือ รับส่วนลด 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม M Point แลก 2 เท่าของยอดซื้อ สามารถแลกคะแนนได้ที่แคชเชียร์ทุกจุดภายในห้างฯ ก่อนชำระเงิน, คะแนนสะสม M Point จะถูกตัดทันทีหลังทำรายการเสร็จสมบูรณ์, เมื่อแลกคะแนนแล้วไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือคืนคะแนนได้, เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด

โปรโมชั่นแนะนำ