โอนคะแนน Citi Rewards เป็น M Point ผ่าน Line @Citi Thailand

โอนง่าย รับ M Point ทันที

โอนคะแนน Citi Rewards เป็น M Point ผ่าน Line @Citi Thailand
โอนง่ายคะแนนเข้าทันที 

ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 65 - 14 ก.พ. 66

โอนเลย ผ่าน Line @Citi Thailand คลิก https://Citi.asia/ThSLN


เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรซิตี้ อัลทิมา, ซิตี้ เพรสทีจ, ซิตี้ พรีเมียร์ และ ซิตี้ รีวอร์ดเท่านั้น
 • ลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้จะต้องเป็นสมาชิก M Card หากยังไม่เป็นสมาชิกสามารถทำการสมัครได้ทันที โดยดาวน์โหลด M Card Application เพื่อลงทะเบียน
 • ไม่จำกัดการโอนคะแนนต่อเดือนต่อบัญชีสมาชิก M Card โดยอัตราการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม Citi Rewards Point จะสามารถแลกเป็นคะแนนสะสม M Point ได้ ในอัตรา 1 : 1 ดังนี้
  - คะแนนสะสม Citi Rewards Point 100 คะแนน สามารถแลกเป็นคะแนนสะสม M Point ได้ 100 คะแนน
  - คะแนนสะสม Citi Rewards Point 500 คะแนน สามารถแลกเป็นคะแนนสะสม M Point ได้ 500 คะแนน
  - คะแนนสะสม Citi Rewards Point 1,000 คะแนน สามารถแลกเป็นคะแนนสะสม M Point ได้ 1,000 คะแนน
  - คะแนนสะสม Citi Rewards Point 5,000 คะแนน สามารถแลกเป็นคะแนนสะสม M Point ได้ 5,000 คะแนน
  - คะแนนสะสม Citi Rewards Point 10,000 คะแนน สามารถแลกเป็นคะแนนสะสม M Point ได้ 10,000 คะแนน
  - คะแนนสะสม Citi Rewards Point 20,000 คะแนน สามารถแลก
  เป็นคะแนนสะสม M Point ได้ 20,000 คะแนน
 • ลูกค้าสามารถทำการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมผ่านช่องทาง Citi LINE Connect โดยสมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสม Citi Rewards Point เพียงพอ ณ เวลาที่แจ้งความประสงค์จะขอแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม
 • ลูกค้าจะได้รับคะแนน M Point ทันที ที่ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนคะแนนสำเร็จ
 • เมื่อทำรายการแล้วไม่สามารถยกเลิกการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมดังกล่าวได้เมื่อธุรกรรมการแลกเปลี่ยนคะแนนดังกล่าวสำเร็จแล้ว ทั้งนี้ คะแนนที่มีการแลกเปลี่ยนไปแล้ว จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขอคืนกลับเป็นคะแนนก่อนการแลกเปลี่ยนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่สามารถทบยอดหรือโอนให้บุคคลอื่นได้
 • ไม่สามารถนำคะแนนสะสมของตนไปแลกเป็นคะแนนสะสมให้กับบุคคลอื่น และไม่สามารถนำคะแนนสะสมของบุคคลอื่นมาแลกเป็นคะแนนสะสมให้กับตนเองได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธนาคารซิตี้แบงก์ และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าสามารถศึกษาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนคะแนนสะสม Citi Rewards Point ได้ที่ Citiphone Banking 1588
โปรโมชั่นแนะนำ