แลก dtac rewards coins กับ M Point

แลกเข้า แลกออก ได้ตามใจ

แลก Dtac Rewards กับ M Point ได้แล้ววันนี้ แลกเข้า แลกออก ได้ตามใจ

ระหว่างวันที่ 1 .. 65 – 31 .. 66

เริ่มต้น โอน 500 Dtac Coins รับ 100 M Point ผ่าน Dtac Application Click https://s.dtac.co.th/nMmU/js8mslpc

เริ่มต้น โอน 100 M Point รับ 200 Dtac rewards coins ผ่าน Card Application Click http://mcard.to/uT8ph

เงื่อนไข 

 • อนคะแนน 500 dtac reward coins รับ 100 M Point ผ่าน dtac app,จำกัด 20,000 ครั้ง / เดือน 
 • โอนคะแนน M Point รับ Dtac reward coins ผ่าน M Card Application เริ่มต้น โอน 100 M Point  รับ 200 Dtac reward coins จำกัดการแลกคะแนนสะสม M Point เป็น Dtac rewards coins ได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 M Point / ท่าน / เดือน ตามอัตราดังนี้

        - 100 M Point can be converted to 200 dtac reward coins                

        - 200 M Point can be converted to 400 dtac reward coins    

        - 300 M Point can be converted to 600 dtac reward coins

        - 400 M Point can be converted to 800 dtac reward coins        

        - 600 M Point can be converted to 1,200 dtac reward coins    

        - 700 M Point can be converted to 1,400 dtac reward coins 

        - 800 M Point can be converted to 1,600 dtac reward coins

 • ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม M Point หรือ dtac reward coinsภายใน 30 นาที หลังจากทำรายการสำเร็จ (เช็กคะแนนสะสม M Point ได้ที่ M Card App หรือ เช็ค dtac reward coins ได้ที่ dtac app)
 • กรุณาตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่จะรับโอน และจำนวนคะแนนสะสมที่แลกเปลี่ยนให้ถูกต้องก่อนทำรายการ และทุกครั้งที่มีการกดยืนยันทำรายการ ให้ถือว่าการแลกเปลี่ยนคะแนนเสร็จสมบูรณ์ และจะไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนคะแนน หรือคืนเป็นเงินสดในภายหลังได้ในทุกกรณี
 • คะแนนสะสม M Point จะมีอายุการใช้งานได้ 3 ปีปฏิทิน นับตั้งแต่ปีที่ได้รับคะแนนสะสม M Point และจะหมดอายุทุกวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี
 • คะแนน dtac reward coins ที่ได้รับมีกำหนดวันหมดอายุ คือ 31 ธ.ค. ของทุกปี เช่น วันที่ได้รับคะแนน dtac reward coins คือ 2 ก.พ.,16 ส.ค., 20 ธ.ค. dtac reward coins ทั้งหมดจะหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค. ของปีนั้นๆ
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคระบบเติมเงิน และรายเดือนที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น ตามเงื่อนไขและนโยบายของดีแทค และใช้ dtac application เวอร์ชั่น 10.3 ขึ้นไป
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก M Point ให้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมระหว่างกัน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนน M Point ได้ที่ M Card app หรือ M Card Call Center
  02-789-5555
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ dtac reward coins ได้ที่ dtac app หรือ dtac Call Center
  1678
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นแนะนำ