M Card Relation Gifts

วันนี้ - อา. 7 ม.ค. 61
432

รายละเอียด

M Card Relation Gifts
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60 – 7 ม.ค. 61
ที่ เอ็มโพเรียม และเอ็มควอเทียร์

รายละเอียดรายการ
  • รับ M Point 18 เท่า (เฉพาะเสาร์ และอาทิตย์ที่ 23-24, 30-31 ธ.ค. 60)
เมื่อช้อปภายในห้างฯ ผ่าน M Card ครบ 5,000บาทขึ้นไป รับThe Privilege Point Card เพื่อรับคะแนน M Point รวม 18 เท่า จำนวน 1 ใบ
เงื่อนไข
- รวบรวมใบเสร็จที่บันทึกยอดซื้อผ่านบัตร M Card ภายใต้ชื่อ - สกุลเดียวกัน และลงทะเบียนแลกที่เคาน์เตอร์ M Card ที่กำหนด ภายในวันและสาขาเดียวกัน รวม Power Mall,Gourmet Marketและ Home Fresh Martยกเว้นสุรา/Wine Cellar, Food Hall, Take Home, บัตรกานัล, บัตรเติมเงิน,ยา,การมัดจาสินค้าไม่เต็มจานวน, ร้านค้าเช่าภายในห้างฯ 
  และ ศูนย์การค้า
- จำกัด 1 ท่าน / การรับ The Privilege Point Card18X จานวน 1 ใบ / วัน
- จำกัดการรับThe Privilege Point Card18X จานวน8,000 ใบ / ทุกสาขา / ตลอดรายการ
- จำกัด 2,000 ใบ / ทุกสาขา / วัน
- The Privilege Point Card18Xนี้ใช้สาหรับซื้อสินค้าครั้งต่อไปภายในห้างฯ ผ่านบัตร M Cardสูงสุดไม่เกิน 5,000บาท (รวมใบเสร็จเพื่อรับคะแนน 18X(1+17) ภายในวันและสาขาเดียวกัน) ยกเว้น สุรา/Wine Cellar, Food Hall, Take Home บัตรกานัล บัตรเติมเงินทุกประเภท,ยา,การมัดจาสินค้าไม่เต็มจานวน ร้านค้าเช่าภายในห้างฯ และศูนย์การค้า
- การ add คะแนน 18 เท่า สามารถ add ให้หมายเลข M Card ใดก็ได้และไม่จากัดสิทธิ์การใช้ The Privilege Point Card add คะแนนเข้าหมายเลขเดิม
- คะแนน 18 เท่า ได้รวมคะแนนสะสมปกติไว้แล้ว (1+17)
- ระยะเวลาการใช้คูปองคะแนน 18X ตั้งแต่วันที่ 23ธ.ค.60-14 ม.ค.61
  • ลุ้นรวม 1,000,000 M Point เมื่อสมัครสมาชิก M Card และมียอดซื้อสะสม 1,000 บาทขึ้นไป รับ 1 สิทธิ์ลุ้น (ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 60 – 7 ม.ค. 61)
สมาชิกใหม่ที่สมัคร M Card และมียอดซื้อสะสมในห้างฯ 1,000 บาทขึ้นไป รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นคะแนนสะสม M Point 100,000 คะแนน จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 125,000 บาท
เงื่อนไข
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก M Card ที่สมัครใหม่ และมียอดซื้อสะสมในห้างฯ 1,000 บาทขึ้นไป เท่านั้น
- สมาชิกใหม่ คือผู้ที่ยังไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก M Card หรือ เคยยกเลิกบัตรไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ผู้โชคดีจะได้รับคะแนนสะสม 100,000 M Point ภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีการชำระภาษีของรางวัล
- จับรายชื่อผู้โชคดี 22 ม.ค. 61 ที่ เดอะมอลล์ รามคำแหง
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 23 ม.ค. 61 ที่ www.mcardmall.com, www.facebook.com/mcardforall, M Card mobile application และ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในห้างฯ 
- 24 ม.ค. – 24 ก.พ. 61 ติดต่อรับของรางวัล พร้อมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่าเกิน  1,000 บาทขึ้นไป ที่เคาน์เตอร์ VIP Service เอ็มโพเรียม ชั้น 3 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
  • 18 M Point 18 Prizes (ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 60 – 7 ม.ค. 61)
สมาชิก M Card ใช้คะแนนสะสม 18 M Points ลุ้นตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ไป-กลับ ตามรายละเอียด ดังนี้
- พิเศษสมาชิก M Card ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยรับสิทธิ์ลุ้น X2 
- กรุงเทพฯ-ดานัง 55,000 บาท 8 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่า 440,000 บาท
- กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง 31,850 บาท 8 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่า 254,800 บาท
- กรุงเทพฯ-ฟูก๊วก 100,800 บาท 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่า 201,600 บาท
  รวม จำนวน 18 รางวัล (36 ที่นั่ง) รวมมูลค่า 896,400 บาท

เงื่อนไข
- แลกคะแนนผ่าน M Card mobile application หรือแลกคะแนนผ่านเคาน์เตอร์ M Card เพียงแสดงบัตร M Card และบัตรประชาชนในการแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์ M Card 
- พิเศษรับสิทธิ์ลุ้น X2 ที่เคาน์เตอร์ M Card เมื่อแสดงบัตร M Card และบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันทั้ง 2 บัตร
- ผู้โชคดีจะต้องเป็นสมาชิก M Card และเดินทางพร้อมจองตั๋วเครื่องบินภายในเดือน ก.พ. – ก.ค. 61 (ยกเว้นช่วงวันที่ 11-18 เม.ย. 61) 
- จับรายชื่อผู้โชคดี 22 ม.ค. 61 ที่ เดอะมอลล์ รามคำแหง  
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 23 ม.ค. 61 ที่ www.mcardmall.com, www.facebook.com/mcardforall, M Card mobile application และ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในห้างฯ   
- 24 ม.ค. – 24 ก.พ. 61 ติดต่อรับของรางวัลที่เคาน์เตอร์ VIP Service เอ็มโพเรียม ชั้น 3 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
- ของรางวัลที่มูลค่าเกิน 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
- มูลค่าดังกล่าวไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง   
- คำตัดสินของห้างฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด   
- คะแนน และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
- ผู้โชคดีต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- ห้างฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการ หรือกำหนดมูลค่าของรางวัล

  • ช้อปครบ 1,000,000 บาท รับ 100,000 ROP Miles (ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 60)
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Scarlet Platinum M Card จำนวน 10 ท่านแรก ที่ช้อปครบ 1,000,000 บาท ภายในห้างฯ หรือศูนย์ฯ เอ็มโพเรียม และ เอ็มควอเทียร์ รับ 100,000 ROP Miles
เงื่อนไข
- จำกัดรวม 10 ท่านแรก / ตลอดรายการ, จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์
- ลงทะเบียนเพื่อสะสมยอดซื้อให้ครบ 1,000,000 บาท ภายในวันที่ 1 - 30 พ.ย. 60
- สามารถรวมใบเสร็จห้างฯ และศูนย์ฯได้ โดยนำใบเสร็จมาสะสมยอดซื้อได้ที่ห้อง Platinum Lounge
  เอ็มโพเรียม : ชั้น G โทร. 02-269-1199
  เอ็มควอเทียร์ : ชั้น 2 ตึก B โทร. 02-261-0502
- สมาชิกจะต้องแจ้งหมายเลข ROP Member แก่เจ้าหน้าที่ ณ วันที่สะสมยอดซื้อทุกครั้ง
- ROP Miles จะโอนเข้าภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 

  • Black Friday! พิเศษวันที่ 24 พ.ย. 60 ช้อปครบ 10,000 บาท รับ M Cash Coupon มูลค่า 1,000 บาท
สมาชิก M Card ทุกประเภทบัตร ช้อปครบ 10,000 บาท รับ M Cash มูลค่า 1,000 บาท พิเศษวันที่ 24 พ.ย. 60 เท่านั้น ที่ เอ็มโพเรียม ตั้งแต่เวลา 18.30 – 21.00 น. 
เงื่อนไข
- จำกัดรวม 50 สิทธิ์ / ตลอดรายการ, จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ 
- สะสมยอดซื้อครบ 10,000 บาท ภายในเวลา 18.30 น. – 21.00 น. วันที่ 24 พ.ย. 60 ที่ เอ็มโพเรียมเท่านั้น 
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุหลังคูปองแทนเงินสด

สาขาที่ร่วมรายการ

  • เอ็มโพเรียม

รับสิทธิพิเศษนี้ในโมบายแอพพลิเคชั่น

คลิก...ดาวน์โหลดเลย

Google play App Store
M Card