MSurprise

แลก 18 MPoint ลุ้นตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-หลวงพระบาง

วันนี้ - อา. 7 ม.ค. 61
301

รายละเอียด

แลก 18 M Point รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง
รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 31,850 บาท 
รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 60 – 7 ม.ค. 61

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก MCard เท่านั้น
 • กดรับสิทธิ์ที่ M Card โมบายแอพพลิเคชั่น หรือ เคาน์เตอร์ M Card ทุกสาขา
 • ผู้โชคดีจะต้องเป็นสมาชิก M Card และเดินทางพร้อมจองตั๋วเครื่องบินระหว่างวันที่ 1 ก.พ. –  31 ก.ค. 61 
  (ยกเว้นช่วงวันที่ 11-18 เม.ย. 61) 
 • จับรายชื่อผู้โชคดี 22 ม.ค. 61 ที่ เดอะมอลล์ รามคำแหง  
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 23 ม.ค. 61 ที่ www.mcardmall.com, www.facebook.com/mcardforall, M Card mobile application และ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในห้างฯ   
 • 24 ม.ค. – 24 ก.พ. 61 ติดต่อรับของรางวัลที่เคาน์เตอร์ VIP Service เอ็มโพเรียม ชั้น 3 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ของรางวัลมูลค่า 31,850 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงิน 1,952.50 บาท
 • มูลค่าดังกล่าวไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง   
 • คำตัดสินของห้างฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด   
 • คะแนน และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
 • ผู้โชคดีต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ห้างฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการ หรือกำหนดมูลค่าของรางวัล
 • ยกเว้นพนักงานในเครือ บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และพนักงานที่เกี่ยวข้อง   
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับสิทธิพิเศษนี้ในโมบายแอพพลิเคชั่น

คลิก...ดาวน์โหลดเลย

Google play App Store
M Card