รับ E-Coupon แลกรับ 30782 Matchbox

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก M Card Junior Club

ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
E-Coupon แลกรับ 30782 Matchbox มูลค่า 119 บาท จำนวน 1 ชิ้น
เมื่อซื้อ C4982 HW basic car 3 ชิ้น

ที่แผนก Kid’s Planet เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ เดอะมอลล์ โคราช เอ็มโพเรียม และพารากอน

  • จำกัด 50 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มารับสิทธิ์ก่อน


เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

- สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก M Junior Club เท่านั้น

- กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน เพื่อรับสิทธิ์ต่อพนักงานขาย และแจ้งสิทธิ์ก่อนใช้บริการทุกครั้ง

- โปรโมชันเฉพาะการซื้อสินค้า C4982 HW basic car ในแผนก Kid’s Planet เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ เดอะมอลล์ โคราช เอ็มโพเรียม และพารากอน

- จำกัด 50 สิทธิ์ / ตลอดรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มารับสิทธิ์ก่อน

- แลกรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 – 31 พ.ค. 67

- แสดงรหัสรับสิทธิ์กับพนักงานขาย โดยรหัสที่แลกรับจะหมดอายุภายใน 120 นาที (2 ชั่วโมง) หลังจากกดรับสิทธิ์

- ไม่สามารถใช้ภาพบันทึกหน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ได้

- ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำสิทธิ์มาใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ทุกกรณี

- สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามข้อกำหนด ณ ปัจจุบันในวันที่มีการใช้สิทธิ์เท่านั้น

- E-Coupon ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้

- E-Coupon ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้

- E-Coupon นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทอนได้

- บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย